ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przeprowadzenie psychologicznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przeprowadzenie psychologicznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szczegóły informacji

Przeprowadzenie psychologicznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2013-08-26 przez Elżbieta Kinal

Treść:

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zm.)
 
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
 
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie   psychologicznego poradnictwa, terapii dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Liczba godzin jest orientacyjna ok. 29 zegarowych, zależna od indywidualnych potrzeb osób dotkniętych przemocą.
Podstawowym celem pomocy będzie zdiagnozowanie problemu, uświadomienie sobie jego specyfiki, opracowanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, zmotywowanie do podjęcia działań ukierunkowanych na poprawę swojej sytuacji, pomoc w odreagowaniu napięć emocjonalnych, wskazanie zasobów, którymi osoba dysponuje, praca nad zmianą nieracjonalnych schematów poznawczych, praca nad kontrolą emocji, zwiększenie świadomości samego siebie (własnych potrzeb, wartości, motywów działania) oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w możliwość zmian. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przemocy w Rodzinie.
 
3.Termin realizacji zamówienia: wrzesień - grudzień 2013 r.
 
4. Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe,
- odpowiednie umiejętności interpersonalne,
- doświadczenie w prowadzeniu działań w powyższym zakresie, referencje.
 
5. Kryterium wyboru oferty:
Łączna ocena kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego w tym w zakresie przemocy w rodzinie, dyspozycyjność w zakresie uzgodnień ostatecznego harmonogramu spotkań, cena jednostkowa.
 
6. Do oferty należy dołączyć:
  1. List motywacyjny.
  2. CV.
  3. Kserokopie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie.
  4. Oświadczenie, iż oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru.
  5. Oświadczenie o niekaralności.
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  7. Referencje.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „formularz ofertowy”, w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla ofiar przemocy”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, osobiście lub pocztą tradycyjną, w terminie do 6 września 2013 r. do godziny 15.00.
 
Kierownik OPS w Iłowej
Elżbieta Kinal

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-26 13:15:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-26 13:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-16 12:41:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony