ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przeprowadzenie poradnictwa, konsultacji psychologicznej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotykówDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przeprowadzenie poradnictwa, konsultacji psychologicznej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków

Szczegóły informacji

Przeprowadzenie poradnictwa, konsultacji psychologicznej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2013-08-26 przez Elżbieta Kinal

Treść:

Postępowanie przeprowadzone na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zm.)
 
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
 
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie   poradnictwa specjalistycznego oraz konsultacji indywidualnych w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych w ramach projektu „Upowszechnianie profilaktyki uzależnień wśród rodziców, opiekunów i młodzieży.”
Liczba godzin - ok. 20 zegarowych.
Podstawowym celem będzie edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom alkoholowym i narkomanii na terenach wiejskich. Podwyższanie świadomości, wiedzy, umiejętności rodziców, opiekunów i młodzieży z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień na terenach wiejskich.
 
3.Termin realizacji zamówienia: wrzesień - październik 2013 r.
 
4. Wymagania:
- wykształcenie wyższe  kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe,
- odpowiednie umiejętności interpersonalne,
- doświadczenie w prowadzeniu działań w powyższym zakresie, referencje.
 
5. Kryterium wyboru oferty:
Łączna ocena kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa, konsultacji, terapii w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków, dyspozycyjność w zakresie uzgodnień ostatecznego harmonogramu spotkań, cena jednostkowa.
 
6. Do oferty należy dołączyć:
  1. List motywacyjny.
  2. CV.
  3. Kserokopie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie.
  4. Oświadczenie, iż oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru.
  5. Oświadczenie o niekaralności.
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  7. Referencje.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „formularz ofertowy”, w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Upowszechnianie profilaktyki uzależnień wśród rodziców, opiekunów i młodzieży.” Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, osobiście lub pocztą tradycyjną, w terminie do 6 września 2013 r. do godziny 15.00.
 
Kierownik OPS w Iłowej
Elżbieta Kinal

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-26 13:26:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-26 13:26:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-16 12:42:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony