ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Remont lokalu przy ul. Żagańskiej 1-3 celem utworzenia mieszkania o charakterze wspomaganym dla osób znajdujących się w kryzysie

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-05 15:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-05 15:15:00

Ogłoszono dnia: 2022-08-16 przez

Treść:

W treści ogłoszenia

Załączniki