ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lubuska Ekonomia Społeczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Z przyjemnością prezentujemy Państwu długo wyczekiwaną publikację pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.
 
kliknij w link poniżej:
http://es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-30 13:30:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-30 13:32:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30 13:32:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYŚLIJ SWOJE WNIOSKI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy informuje:
 
Wszystkie wnioski, które są dostępne w formie papierowej - można przesłać drogą elektroniczną za pomocą bankowości internetowej.

*Wnioski można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków.
*Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-20 08:11:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-20 08:19:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-20 08:19:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GRAFIK ZAJĘĆ Z DIETETYKIEM

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-20 08:07:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-20 08:08:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-20 08:08:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROJEKT DLA KLIENTÓW GOPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-04 13:29:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-04 13:35:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04 13:35:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wnioski elektroniczne 300+

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
Od 1 lipca 2018 ruszyła możliwość składania wniosków elektronicznych o świadczenie DOBRY START tzw. 300+
 
 
Wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
 
Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków.
Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.
 
Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to:
Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,
Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),
SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.
Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas,natomiast Bank Zachodni WBK
włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
 
Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej. 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-02 10:50:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-02 10:51:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02 10:51:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pouczenie
 
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy).
2. Za bezskuteczną uważa się egzekucję (art. 2 pkt 2 ustawy) w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano
pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również
niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy
uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności — bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy).
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego określonego w ustawie (art. 9 ust. 2 ustawy).
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art.
10 ust. 1 ustawy).
6. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub
jej przedstawiciela ustawowego (rodzica) (art. 15 ust. 1 ustawy).
7. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, trwający co do zasady od dnia 1 października do
dnia 30 września następnego roku kalendarzowego - począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego
wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
8. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje (art. 10 ust. 2 ustawy), jeżeli osoba uprawniona:
1)została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2)zawarła związek małżeński.
9. Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (j. t z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) za złożenie fałszywego
oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
10. Nienależnie pobranym świadczeniem z funduszu alimentacyjnego (na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy) są świadczenia z funduszu
alimentacyjnego:
- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
- przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
- wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej
świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do
świadczenia,
- wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28
ustawy, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
- wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z
przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję,
- wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu - po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których
mowa w art. 9 ust. 4b ustawy.
11. W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj.
domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, a także w szkole wojskowej lub inną szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie)
albo w pieczy zastępczej lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości
zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona
albo jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o
których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 11:27:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 11:32:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29 11:32:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - PROGRAM "Za Życiem"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy (zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:
położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii), w wysokości 4000 zł.
Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia
ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także
do osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 i 1579)
stosuje się odpowiednio.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 10:55:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 10:57:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04 13:37:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Świadczenie rodzicielskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wzory wniosków do pobrania
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 10:47:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 10:48:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29 10:48:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Świadczenie pielęgnacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
— jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie
pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
- nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 10:27:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 10:28:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29 10:28:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. — Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082, oraz z 2016 r. oz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Zachęcamy do pobrania wniosków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 10:18:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 10:22:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29 10:22:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji