Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Szczegóły informacji

Świadczenie pielęgnacyjne

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-29 10:28:54 przez Kamila Grześkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
— jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie
pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
- nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 10:27:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 10:28:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29 10:28:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3543 raz(y)