ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik socjalny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2020-06-01

Ogłoszono dnia: 2020-06-01

Termin składania dokumentów: 2020-06-15 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Prawo jazdy kategorii B i samochód do dyspozycji,
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Umowa o pracę na pełny etat,
 • Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza i teren gminy Lubrza

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny - podpisany odręcznie,
 • Życiorys (CV) - podpisany odręcznie,
 • Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-06-15 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza pokój nr 7 lub wysłać pocztą na adres GOPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2020r. do godziny 17:00.
W przypadku ofert składanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy).
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza pokój nr 7 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do GOPS-u w Lubrzy po dniu 15 czerwca 2020r. po godzinie 17:00 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Ognista
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-01 12:25:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Ognista
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-01 12:25:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Ognista
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 12:26:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony