ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

II Konkurs na wynajem garażu na stadionie miejskim w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Lubsku
 ogłasza II konkurs ofert na wynajem  pomieszczenia  garażowego
 o  powierzchni 51 m2   przy ul. Sportowej 48 (stadion)

 
1) Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
Pomieszczenie garażowe o powierzchni 51 m2.
2) Okres najmu:
Czas określony od chwili podpisania umowy do   31.12.2021 r.  z możliwością przedłużenia umowy.
3) Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji opłat:
  1. Wywoławczy czynsz z tytułu najmu nieruchomości  wynosi minimum 6,00 zł/m2 netto miesięcznie (słownie: sześć złotych).
    Dodatkowo Najemca będzie uiszczać świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu - energia elektryczna płatna wg wskazań podlicznika plus ustawowy podatek VAT 23% które płatne jest do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego oraz podatek od nieruchomości, który pobierany będzie bezpośrednio przez właściciela nieruchomości – Gminę Lubsko.
Kwota miesięcznych kosztów czynszu może ulec zmianie proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez GUS, co spowoduje wzrost stawki czynszu proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania.
Obciążenia nieruchomości:
 Nieruchomość nie jest obciążona.
4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
5) Opis dodatkowych warunków konkursu:
  • Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek wokół garaży
7) Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami konkursu
Zainteresowani mogą zapoznać się pomieszczeniami w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubsku
w terminie: do 10.05.2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 . Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Ryszard Gawrych, 68 372 21 21, 607 065 840.
8) Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Brak informacji o wadium
9) Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku od 10.05.2021 r.
do dnia 20.05.2021 r., do godziny 12.00, w trwale zamkniętych kopertach z napisem
„Oferta na wynajem pomieszczenia na ul. Sportowej 48”.
Oferty otwiera wyłącznie komisja konkursowa.
Zaleca się złożenie oferty na formularzu (załącznik nr 2)
 
10) Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu, w tym z projektem umowy najmu,
oferowaną kwotę netto czynszu za miesięczny okres najmu, przy czym nie może być ona niższa od stawki wywoławczej
 
11) Termin i warunki konkursu:
Część jawna konkursu, podczas której nastąpi otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2021 roku.  
o godz. 12.30 w sali konferencyjnej OSiR . Podczas części jawnej Komisja sprawdzi kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, zweryfikuje oferty i ogłosi, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej konkursu, zawiadomi oferentów o terminie i miejscu części niejawnej konkursu, zawiadomi oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia konkursu.
 
Komisja konkursowa odmówi zakwalifikowania ofert do części niejawnej konkursu, jeżeli:
a) nie odpowiadają warunkom konkursu;
b) zostały złożone po wyznaczonym terminie;
c) nie zawierają wymaganych dowodów i danych lub dane te są niekompletne;
d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.
 
 
12) Wybór oferty:
Wyboru najkorzystniejszej oferty komisja dokona podczas części niejawnej konkursu. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę kryterium:
- oferowany czynsz najmu - 100%
13) Zawarcie umowy najmu:
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zamknięcia konkursu.

                                                                                 
                                                                                  Dyrektor OSiR
                                                                                  /Robert Ściłba/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
zc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-07 12:07:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Ciemierz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-07 12:09:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Ciemierz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-21 13:29:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na wynajem garażu na stadionie miejskim w Lubsku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
zc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 12:01:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Ciemierz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 12:06:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Ciemierz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-08 13:20:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://osir.lubsko.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
mw
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mw
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-11 07:38:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-11 07:39:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-11 07:41:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »