ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: OSIR LUBSKO

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: OSIR LUBSKO

Data udostępnienia: 2018-03-05

Ogłoszono dnia: 2018-03-05 przez ZC

Termin składania dokumentów: 2018-03-15 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor OSIR w Lubsku

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-15 00:00:00

Załączniki