ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2017-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYKONANIE OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WOKÓŁ ZALEWU KARAŚ W LUBSKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 470.4 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji (DOCX, 101.4 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 1016.6 KiB)
 • Część III SIWZ-OPZ_Rysunek 1 (PDF, 3.9 MiB)
 • Część III SIWZ - OPZ - Rysunek 2 (PDF, 5.5 MiB)
 • Część III SIWZ -OPZ - Opis techniczny (PDF, 44.7 KiB)
 • Część III SIWZ - OPZ - obliczenia techniczne (PDF, 17.6 KiB)
 • SIWZ - Część III - OPZ - Przedmiar robót (PDF, 904 KiB)
 • Część III SIWZ - OPZ - Specyfikacje techniczne (PDF, 106.7 KiB)
 • Część III SIWZ - OPZ - Schemat 1 (BMP, 873.1 KiB)
 • Część III SIWZ - OPZ - schemat 2 (BMP, 1.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 35.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 37.3 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2015-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boisk o nawierzchni z trawy naturalnej odwodnienie terenu, drenaż boisk na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (RAR, 5.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 342.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 247.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 167.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 148.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2014-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO NAD ZALEWEM "KARAŚ" W LUBSKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 78.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ (RAR, 4.8 MiB)
 • SIWZ (RAR, 4.8 MiB)
 • SIWZ (RAR, 4.8 MiB)
 • SIWZ (RAR, 4.8 MiB)
 • SIWZ (RAR, 4.8 MiB)
 • SIWZ (RAR, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 541.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2014-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. 22 LIPCA W LUBSKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (RAR, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 499.8 KiB)