ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Sprawozdania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 1. Cele , zadania i zakres działalności.
Ośrodek Sportu i Rekreacji powstał na mocy Uchwały Nr XXI/189/2004 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 grudnia 2004r. , z dniem 01 stycznia 2005r. jako zakład budżetowy.
Do podstawowych zadań OSiR należą :
 1. Gospodarowanie terenami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi będącymi w administrowaniu przez OSiR.
 2. Udostępnianie administrowanych terenów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych : - klubom i związkom sportowym ,
  - organizacjom kultury fizycznej ,
  - organizacjom społecznym i zawodowym ,
  - osobom fizycznym .
 3. Świadczenie usług z zakresu sportu , turystyki i rekreacji zlecanych przez gminę lub inne podmioty.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej :
  - wynajem pokoi gościnnych
  - usługi gastronomiczne ,
  - organizowanie kolonii i obozów ,
  - usługi transportowe ,
  - wynajem pomieszczeń na konferencje i narady ,
  - wynajem kawiarni ,
  - prowadzenie siłowni ,
  - udostępnianie kortu tenisowego.
 5. Główne zamierzenia “Programów Sportowych “.
W ramach wieloletniego planu rozwoju sportu w gminie Skwierzyna realizowane są następujące zadania :
* W zakresie sportu dzieci i młodzieży :
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach / finansowanie , opracowanie programów, kontrola zajęć ,
- koordynowanie wykorzystania sal gimnastycznych ,
- prowadzenie współzawodnictwa międzyszkolnego w 9 dyscyplinach sportowych w ramach Skwierzyńskiej Olimpiady Młodzieży ,
- organizowanie zawodów sportowych i festynów dla dzieci i młodzieży ,
- organizowanie wyjazdów na zawody sportowe ,
- organizowanie wypoczynku feryjnego / zimowy i letni / ,
- organizowanie zawodów sportowych zgodnie z kalendarzem imprez ,
- organizowanie sekcji sportowych.
* W zakresie promocji zdrowego stylu życia :
- prowadzenie lig amatorów w piłce siatkowej i nożnej ,
- organizowanie festynów sportowo- rekreacyjnych ,
- praca z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
 * W zakresie sportu i rekreacji na wsiach :
 - szkolenie w sekcjach / zajęcia pozalekcyjne / ,
 - organizowanie wypoczynku feryjnego / zimowy , letni / ,
 - udział dzieci wiejskich w zawodach Skwierzyńskiej Olimpiady Młodzieży ,
 - organizowanie festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi .
6.    Współpraca z klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej.
7.    Współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi.
 
W ośrodku zatrudnionych było 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa w wymiarze 1/3 etatu oraz sprzątaczka zatrudniona na umowę-zlecenie. Organizujemy obozy i kolonie, zielone szkoły, administrujemy bazą noclegową, spotkania okolicznościowe ,konferencje, odpłatnie udostępniamy boiska sportowe, kort tenisowy ,siłownie.
Łącznie z naszych obiektów sportowych skorzystało w 2012 roku blisko 30 000 mieszkańców.
Najważniejszym zadaniem ośrodka jest realizacja Programów Sportowych które głownie skierowane są do dzieci i młodzieży gminnych placówek oświatowych. Przyjmujemy różne formy realizacji poprzez organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych w gminnych placówkach oświatowych .coroczne z tej propozycji skorzystało 634 dzieci ,które  uczestniczą w zajęciach sportowych. Ponadto zorganizowaliśmy 53 zawody, festyny, ligi  dla różnych grup wiekowych i w różnych dyscyplinach sportu, festyny rekreacyjne w mieście i na wsiach.
 
SUKCESY SPORTOWE SEKCJI OSiR W 2013r.
 1. Sekcja Bosku BKS OSiR Skwierzyna (Andrzej Bekisz)
  Eryk Wasilewski czołowy zawodnik sekcji wygrał międzynarodowy turniej bokserski na Łotwie. Zdobył srebrny medal w międzynarodowym turnieju bokserskim w Niemczech. Ponadto zdobył tytuł vice mistrza Polski młodzików w boksie.
   
 2. Sekcja Brydża Sportowego OSiR Skwierzyna (mgr Lidia Wilczak)
  - XII i XVII miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski
  - I miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji gimnazjów( 38 startujących szkół)
  - III miejsce w klasyfikacji zbiorczej szkół (70 startujących szkół)
  -XII miejsce w klasyfikacji klubów (25 startujących klubów)
 3. Sekcja Lekkoatletyczna OSiR Skwierzyna (mgr Jakub Nawrot)
  Krzysztof Jankiewicz
     • Vice Mistrz Polski w Sztafecie 4x100m  (AMP Łódź 2013)
     • Vice Mistrz Polski w Sztafecie 4x 400m (AMP Łódź 2013)
     • II Vice Mistrz Polski w trójskoku (AMP Łódź 2013)
     • Wielokrotny Mistrz Powiatu Międzyrzeckiego i Medalista Mistrzostw Województwa Lubuskiego     oraz Grand Prix Województwa Lubuskiego w biegach na 400, 800m, skoku w dal, i trójskoku
 4. Trenerzy i instruktorzy prowadzący sekcje gier sportowych w Skwierzyńskich szkołach osiągali w roku 2013 znaczące sukcesy na arenie powiatowej oraz wojewódzkiej zdobywając czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej szkół i gmin w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym.
 
REMONTY   ,NAPRAWY ,BIEŻĄCE  UTRZYMANIE OBIEKTÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza obiektami sportowymi:
1.Obiekty sportowo-rekreacyjne przy ul.Sportowej 1 w Skwierzynie   powierzchni –3.8068ha
2.Obiekt toru kartingowego CKP przy ul. Mickiewicza  w Skwierzynie o powierzchni-1.1241ha
3.Obiekty sportowo-rekreacyjne w Murzynowie-przekazany w użyczenie KS Budowlani Murzynowo
4.Obiekt rekreacyjny Stanica nad Wartą -0.5531ha
5.Obiekt Otwartej Strefy Rekreacji Dziecięcej  przy ul.Batorego  w Skwierzynie-0.5030ha
 
W  roku sprawozdawczym oprócz codziennej pielęgnacji i utrzymania obiektów wykonano następujące remonty i modernizacje;
1.Zakonczono  remont boiska w Murzynowie ,który obejmował
-wymiana nawierzchni trawiastej  i poszerzenie wymiarów boiska
-montaż ogrodzenia i ławeczek
-renowacja  istniejącej studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska z zakupieniem pompy licznika poboru wody
-wykonanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby poboru wód gruntowych z pozwoleniem wodno-prawnym
Łączny koszt remontu to kwota ponad 45.000 zł /10.000 zł dotacja celowa gminy/ 35.000 zł z dochodów własnych ośrodka.
2.Remont systemu ogrzewania c.o  z wymianą pompy w budynku administracyjno-biurowym przy ulicy Sportowej w Skwierzynie
3.Remont siłowni /gipsowanie i malowanie ścian. malowanie sprzętu .ułożenie podłogi/
4.Remont  toalety położenie glazury i terakoty ,malowanie stolarki drzwiowej
5.Remont  pokoi gościnnych 110.113.114 gipsowanie po boazerii, malowanie ścian ,malowanie stolarki drzwiowej ,ułożenie  podłogi  panelowej
 
 
 
Rozliczenie finansowe OSiR w Skwierzynie za 2013 rok.
K o s z t y :
 
1
wynagrodzenia
 255.671,99
2
 DWR
 20.826,69
3
 składki ZUS
 52.471,54
4
 składki na f.pracy
 4.355,55
5
 umowy zlecenia
 78.951,50
6
 materiały,wyposaż.
 96.425,24
7
paliwa
 46.812,37
8
mater. Remontowe
 9.517,81
9
wyposaż, sprzęt itp.
 6.238,99
10
środki czystości
 1.497,81
11
materiały biurowe
 1.505,00
12
nagrody,puchary itp.
 10.084,46
13
opał
 19.760,61
14
pozostałe
 1.008,20
15
Wyżywienie
 1.165,58
16
 Energia elektr.,woda,gaz
 26.005,08
17
energia elektr.
 14.575,35
18
woda
 11.177,73
19
gaz
 252,00
20
 Usługi pozostałe
 53.990,19
21
transport
 12.534,50
22
usł. Pocztowe
 857,54
23
komunalne
 357,56
24
prowizje bankowe
 3.310,21
25
RTV
 1.565,64
26
usł. Kominiarskie
 900,00
27
k.sędź i brydż.
 1.179,00
28
usługi remontowe
 3.556,49
29
usługi pralnicze
 4.105,80
30
opłata VIATOL
 3.000,00
31
opłata za autostradę
 426,00
32
bilety wstępu
 3.565,91
33
kominiarz
 900,00
34
kontrola gaśnic
 531,00
35
bad.techn. I naprawy pojaz.
1.891,51
36
aktualiz.oprogr. ARISCO
635,98
37
usługi remontowe
1.425,00
38
organiz imprez i zawodów
12.567,24
39
parking autobusu
604,67
40
dorabianie kluczy
213,58
41
pozostałe
762,56
42
Usł. Telefonii komórkowej
1.257,14
43
Usł. Telefonii stacjonarnej
1.906,79
44
Podróże służbowe
2.973,73
45
Ubezpieczenia i opłaty
6.913,23
46
Zakł. Fund. św. socjal.
7.001,00
47
Szkolenia pracowników
230,00
48
Podatki i oplaty
3.186,00
49
Badania lekarskie prac.
132,00
50
F.E.P.
792,43
51
Trwały Zarząd
8.177,33
52
razem koszty
622.433,01
 
P r z y c h o d y
 
1
Usługi transportowe
114.263,63
2
pokoje gościnne
84.616,56
3
Siłownia
2.513,92
4
wyposażenie, sprzęt itp.
314,81
5
wynajem pomieszczeń
975,60
6
basen
50,93
7
tor kartingowy
4.634,10
8
Programy sportowe
100.000,00
9
kort tenis. I boiso do gry
4.261,88
10
czynsz mieszkaniowy
5.785,30
11
darowizna- brydż sport.
1.250,00
12
organiz. Imprez
33.468,85
13
wpisowe – sekcja boksu
3.009,26
14
złom
286,00
15
odsetki od śr. na rku bankowym
78,77
16
razem
355.509,61
 
 D o t a c j a z UMiG - 269.944,00
-------------------------------------------
razem przychody 625.453,61
 
 
 
Koszt organizacji imprez w ramach programów sportowych w 2013 roku
 
Lp.
Nazwa imprezy
Data organizacji imprezy
Liczba uczestników
Nr faktury, rachunku, umowy zlecenia
Opis merytoryczny
Kwota w złotych
1
Skwierzyńska Liga Koszykówki
05,12,19, 26.01.2013
153
Um. 10/13
Um. 16/13
Um 17/13
Sędziowanie
Sędziowanie
Sędziowanie
448,00
190,00
190,00
2
MP. Minikoszykówka chł. -igrzyska
07.01.2013
34
 
Sędziowanie
0,00
3
MP Minikoszykówka dz. - Igrzyska
08.01.2013
34
 
Sędziowanie
0,00
4
MP P. ręczna dz. Licealiada
08.01.2013
44
 
Sędziowanie
0,00
5
MP P. ręczna chł. Licealiada
10.01.2013
52
Um. 18/13
Sędziowanie
214,00
6
MP Koszykówka dz. Gimnazjada
10.01.2013
25
 
Sędziowanie
0,00
7
MP Koszykówka chł. Gimnazjada
11.01.2013
39
 
Sędziowanie
0,00
8
Ferie zimowe – zajęcia sportowe
14.01-26.01.2013
751
Um. 04/13
Um. 05/13
Um. 06/13
Um. 07/13
Um. 09/13
Um. 10/13
Um. 12/13
Um. 13/13
47/01/2013
Zajęcia sport.
Zajęcia sport.
Zajęcia sport.
Zajęcia sport.
Zajęcia sport.
Zajęcia sport.
Zajęcia sport.
Zajęcia sport.
Plakaty
336,00
840,00
336,00
252,00
504,00
504,00
448,00
282,00
35,06
9
Ferie zimowe -kulig
18.01.2013
23.01.2013
253
39/02/2013
88/5SK/2013
56/01/13
59/01/13
11g/SK/20132702F00108
01/13
Plakaty
Kubki –ognisko
Kiełb. Ognisko
Kiełb. Ognisko
Kubki ognisko

Chleb - ognisko
11,69
25,00
87,08
113,40
15,00

9,54
10
Ferie zimowe - lodowisko
26.01.2013
28.01.2013
200
Um. 21/13
17/02/2013
138/5SK/20132702F00121
01/13
Obsł. Lodowiska
Plakaty,
Kubki

Herbata
340,00
23,37
18,00

26,21
11
MP Koszykówka dz. Licealiada
29.01.2013
41
 
Sędziowanie
0,00
12
MP, Koszykówka chł. Licealiada
31.01.2013
48
 
Sędziowanie
0,00
13
MR Mini koszykówka dz. - Igrzyska
18.02.2013
33
Um. 39/13
Um. 38/13
Sędziowanie
Sędziowanie
62,00
55,00
14
MR Mini koszykówka chł. - Igrzyska
20.02.2013
34
Um. 39/13
Um. 40/13
Sędziowanie
Sędziowanie
62,00
55,00
15
Pozostałe koszty
08.02.2013
 
39/02/2013
Wklejki, dyplomy
224,35
16
Pozostałe koszty
13.02.2013
 
68/02/2013
Plakaty
23,37
17
Pozostałe koszty
 
 
Fra 88/02/2013
Tusz do drukarki
79,80
18
Pozostałe koszty
Od 02.01.2013 do 28.02.2013
 
 
Koszty materiałowe: druki umów, materiały biurowe, tonery
600,00
19
SOM – Badminton Licealiada
12.02.2013
10
 
Sędziowanie
0,00
20
SOM – p. siatkowa chłopców Licealiada
19.02.2013
30
 
Dyplomy 3 szt.
Sędziowanie
0,00
21
SOM – p. siatkowa dz. Licealiada
21.02.2013
20
 
Dyplomy 2 szt.
sędziowanie
0,00
22
MP Szachy drużynowe - igrzyska
07.03.2013
8
 
Sędziowanie
0,00
23
MP Szachy drużynowe Gimnazjada
08.03.2013
12
 
Sędziowanie
0,00
24
Liga Piłki Koszykowej
Luty 2013
30
Um. 31/13
Um. 35/13
Um 35/13
Sędziowanie
Sędziowanie
Sędziowanie
448,00
161,00
161,00
25
Liga Piłki Koszykowej
Marzec 2013
30
Um 50/13
Um 54/13
Um 55/13
fra 34/04/2013
Sędziowanie
Sędziowanie
Sedziowanie
Puchary
448,00
210,00
210,00
472,32
26
Sztafetowe Biegi Przełajowe
18.04.2013
40
Um 71/13
Sędziowanie
84,00
27
MP Piłka Nożna dz. - Igrzyska
23.04.2013
40
Um 71/13
Sędziowanie
84,00
28
MP Piłka Nożna chł. igrzyska
24.04.2013
75
Um. 72/13
Sędziowanie
112,00
29
Charytatywny Turniej 5 –tek Piłkarskich
27.04.2013
120
 
 
 
30
Turniej Tenisa ziemnego
01.05.2013
17
rach. 1/2013
fra 34/05/2013
Prowadzenie tur.
statuetki
300,00
354,24
31
XVI Mistrzostwa w Strzelaniu z broni
01.05.2013
18
Fra 34/05/2013
medale
143,91
32
Turniej Plażowej Piłki siatkowej
02.05.2013
12
Um 73/13 częś
34/05/2013
Sędziowanie, medale statuetki
250,00
36,90
33
Turniej 5-tek piłkarskich
03.05.2013
60
34/05/2013
Um 73/13 czes
Wklejki
sędziowanie
118,08
250,00
34
MP Piłka Nożna
08.05.2013
130
Um 88/13
Sędziowanie
84,00
35
IX Obchody Międzynarodowego dnia osób Niepełnosprawnych
09.05.2013
120
 
 
0,00
36
Integracyjne Mistrzostwa w Boule
18.05.2013
30
 
 
0,00
37
Pozostałe koszty
28.03.2013
 
209/03/2013
Materiały biurowe
139,20
38
Pozostałe koszty
08.01.2013
 
21/01/2013
Rejestrator Video Otwarta Strefa Rekreacji Dziecięcej
520,00
39
Pozostałe koszty
20.03.2013
 
362/2013
Papier ksero
12,30
40
Pozostałe koszty
05.03.2013
 
24/03/2013
Plakaty informacyjne
 
41
Pozostałe koszty
30.04.2013
 
Fp 14990172204131
Woda dla uczestników turniejów majowych
27,66
42
Dzień dziecka
01.06.2013
40
Um 92/13
fra 333631
Prowadz. Konkursu 5 godz.
rekwizyt do konkursu
140,00

201,96
43
Zakończenie sezonu rozgrywek piłki kosz.
08.06.2013
50
F-ra 66/06/2013
Wklejki na puch.
18,45
44
MP zawody LA
04.06.2013
120
UM 92/13
Sędziowanie
112,00
45
Sportowe wakacje
10.07.26.08
2013
113
Um 96/13
Um 96A/13
fra 452/2013
fra FP00127/07/13
fra440861
Prowadz spotkań
Opieka, baseny
Rekwizyty
Woda

Nagroda-rower
868,00
336,00
133,00

41,34

293,30
46
I Towarzyskie Zawody Jeździeckie – Święto Świniar
27.07.2013
70
 
 
 
47
Dożynki Gminne
31.08.2013
200
 
 
 
48
XIII Uliczne Biegi o Złotego Lwa SKwierzyny
14.09.2013
100
UM 03/13
Um 107/13
Zest. Koszt. 1
Zest.Koszt 2
fra 1556/5SK/2013
Fra FP00042/09/13
Fra 282/S/09/2013
Fra 253/13
Fra 94/09/2013
Fra M/430/2013
Opr. Regulamin
Sędziowanie zaw.
Obsł. Sędz.
Obsł. Sędz.
Naczynia jedn.
Poczęstunek
Nagrody
Nagrody
Puchary, medale
Obsł. medyczna
585,00
168,00
244,00
84,00
94,08
393,34
661,60
471,90
627,92
150,00
49
Jesienny Piknik UTW
28.09.2013
60
 
 
 
50
Pozostałe koszty
12.06.2013
 
66/06/2013
Plakaty Sportowe wakacje
35,06
51
Pozostałe koszty
21.06.2013
 
121/06/2013
Plakaty
52,89
52
Pozostałe koszty
09.07.2013
 
65/07/20113
Reklama wypoczynku wakacyjnego
46,74
53
Pozostałe koszty
12.07.2013
 
89/07/1013
Plakaty
70,11
54
Pozostałe koszty
22.05.2013
 
81/05/2013
Turniej druzyn podwórkowych plakat
23,37
55
Pozostałe koszty
 
 
4639/13/BIUART
Toner, materiały biurowe
189,42
56
Pozostałe koszty
19.08.2013
 
925/2013
Papier ksero, materiały biur
40,50
57
Pozostałe koszty
25.09.2013
 
FV/561/09/2013
Segregatory, teczki, długopis
58,40
58
SOM Szachy drużynowe
24.10.2013
16
 
Sędziowanie, dyplomy
0,00
59
SOM Unihokej Licealiada CH
07.11.2013
15
 
Sędziowanie, dyplomy
0,00
60
MP Szachy drużynowe - igrzyska
14.11.2013
12
 
Sędziowanie, dyplomy
0,00
61
MP Szachy drużynowe- gimnazjum
15.11.2013
16
 
Sędziowanie, dyplomy
0,00
62
MP Szachy Drużynowe Licealiada
18.11.2013
12
 
Sędziowanie, dyplomy
0,00
63
SOM Unihokej Licealiada DZ.
13.11.2013
10
 
Sędziowanie dyplomy
0,00
64
SOM Badminton igrzyska CH
27.11.2013
8
 
Sędziowanie, dyplomy
0,00
65
MP koszykówka Dz.
03.12.2013
25
 
Dyplomy, sędziowanie
0,00
66
MP Koszykówka Ch.
10.12.2013
25
 
Dyplomy, sędziowanie
0,00
67
SOM Badminton igrzyska Dz.
12.12.2013
6
 
Sędziowanie, dyplomy
0,00
68
Turniej p. siatkowej, Turniej p. koszykowej z ok. Sw. Niepodległości
11.11.2013
100
UM 120/13
Um 122/13
Fra 21/11/13
Fra 32/11/2013
Sędziowanie
sędziowanie
poczęstunek
Puchary,wklejki..
238,00
238,00
118,04
6

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jakub Nawrot
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Nawrot
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-10 10:42:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jakub Nawrot
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-10 10:42:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jakub Nawrot
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-10 11:06:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »