ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Struktura organizacyjna Przedszkola

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedszkole jest czynne cały rok, od poniedziałku do piątku, od 630 - 1600, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej zatwierdzonej przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora.
Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
Dopuszcza się czasowe łączenie oddziałów w sytuacjach uzasadnionych organizacyjnie.
Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
W Przedszkolu funkcjonuje 5 grup przedszkolnych. Zatrudnionych jest 9 nauczycielek w pełnym wymiarze pracy, nauczycielka języka angielskiego w wymiarze 3/25 i 2/22 tygodniowo i nauczycielka katechezy w wymiarze 4/22 tygodniowo. 
Każda z grup powierzona jest opiece jednej lub dwu nauczycielek. W grupach dzieci młodszych są zatrudnione osoby wspierające nauczyciela. Do każdej z grup jest przydzielona woźna, która dba o obsługę posiłków, czystość i porządek w przydzielonym jej rejonie oraz wspomaga nauczyciela w czasie wyjść poza placówkę, spacerów i wycieczek.
Obsługą administracyjną i zaopatrzeniem zajmuje się starszy referent ds. administracji i zaopatrzenia.
Przedszkole posiada własną kuchnię. Obsługę kuchni stanowią 2 osoby: kucharka i pomoc kuchenna.
Wszyscy pracownicy podlegają bezpośredniuo Dyrektorowi Przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
P1 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Adułło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Adułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 14:20:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 14:38:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 14:38:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »