ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Komunikat dyrektora Przedszkola Nr 2 w Lubsku z dnia 28 lutego 2020 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-16 11:51:26 przez Dorota Sułkowska

Akapit nr - brak tytułu

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Lubsku informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie
od 08.03.2020 r. do 29.03.2020 r.
 
Liczba wolnych miejsc wynosi: 24 w tym:
Oddziały ogólnodostępne:
Dzieci 3-letnie– nie ma naboru;
Dzieci 4-letnie17 wolnych miejsc;
Dzieci 5-letnie4 wolne miejsca;
Dzieci 6-letnie– brak wolnych miejsc;
Oddziały specjalne: 3 wolne miejsca;
 
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1148) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 51 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
 
 
                                            
                                             Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Lubsku – Lilianna Lewicka

Załączniki