ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Wniosek o przyjęcie