ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Strona startowa BIP 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 661
Drugi poziom 471
Trzeci poziom 500
Czwarty poziom 367

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane Przedszkola nr 2 2692
Podstawa działalności 2491
Statut 1658
Programy 1558
Rejestry 406
Regulaminy 764
Procedury 985
Instrukcje 246
inne 730
Akty prawne 3916
Zarządzenia Dyrektora 2295
Uchwały Rady Pedagogicznej 1305
Prawo lokalne 865
Finansowanie zadań ze środków GPPiRPA 720
Polityka rachunkowści 684
Zarządzenia 256
do 30 000 euro 925
Wynajem pomieszczeń 744
w sprawie doskonalenia nauczycieli 667
w sprawie terminów i harmonogramu rekrutacji 752
Uchwały 259
Ustawy i rozporządzenia 325
Ustawy 1090
Rozporządzenia 1010
Schemat organizacyjny 729
Dyrektor Przedszkola 1048
Pracownicy pedagogiczni 1005
Pracownicy administracji 921
Pracownicy obsługi 966
Kontrole i ewaluacje 555
Zewnętrzne 990
Własne 1095
Zamówienia publiczne 8730
Do 30.000 euro 11972
INFORMACJE DLA RODZICÓW 1022
Rekrutacja 1567
Zasady rekrutacji 1254
Wniosek o przyjęcie 1060
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania 934
Oświadczenia 1407
Komunikaty w sprawie rekrutacji 441
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 673
Rada Rodziców 433
Regulamin rady rodziców 885
Opłata za Przedszkole 973
Wpłaty na radę rodziców 893
Organizacja roku szkolnego 784
Przerwy świąteczne, zimowe, letnie 784
Terminy zebran 739
Rozkład zaj. dodatko. 686
Godziny otwarcia Przedszkola 824
Godz. pracy referenta/intendentki 695
Ubezpieczenie 763
Sprawy interesantów 786
Plany i sprawozdania finansowe 1201
Plany dochodów 248
Rok 2018 758
Rok 2017 217
Plany wydatków 269
Rok 2018 849
Rok 2017 679
Sprawozdania 274
Rok 2016 688
Rok 2017 236
Rok 2019 800
Sprawozdania finansowe 22
Sprawozdanie za rok 2019r. 153
Majątek przedszkola 1533
Informacje nieudostępnione 1149
Petycje 934
Ochrona Danych Osobowych 410

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 36249
Redakcja biuletynu 680
Mapa serwisu 621
Statystyki 697
Kanały RSS 627
Kontakt 1779
Powrót do strony głównej BIP 0