ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-08 20:48:46 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

 Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 3 w Lubsku
Przedszkole Nr 3 w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 3 w Lubsku.
 • Data publikacji strony internetowej: 2003-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-21
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej po skanowaniu (OCR) ;
 • część dokumentów PDF jest niedostępnych (publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej) ;
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, do której wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są pracownicy : Anna Orzechowska
 • E-mail przedszkola :
 • Telefon: 535 656 085;
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku
 • Adres: Moniuszki 36
  68-300 Lubsko
 • E-mail:
 • Telefon: 535 656 085
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 • Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę od strony ul. Moniuszki, dwustopniowe schody oraz podwójne drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 • Osoba niepełnosprawna ruchowo , poruszająca się na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku wyłącznie z pomocą asystenta.
 • Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Budynek jest trzypoziomowy ( parter, I piętro , II piętro) . Przedszkole znajduje się na parterze.  
 • Na drzwiach wejściowych usytuowany jest dzwonek .Dzwonek zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik przedszkola i pyta o cel wizyty i dalej przekazuje informuję dyrektorowi przedszkola.
 • Korytarz ( szatnia) przystosowany jest do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. 
 • Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe wyposażone w blokadę przed zamykaniem się.
 • W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • W odległości 35 m od przedszkola znajdują się cztery miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc  dla osób niepełnosprawnych. 
 • Za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Do części administracyjnej przedszkola ( sekretariat, gabinet dyrektora ) prowadzą schody ( 17 stopni). W tej części nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Interesanci niepełnosprawni ruchowo obsługiwani są na parterze.
 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
W serwisiewww.bip.p3.lubsko dostępne są skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] - Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] - Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] - Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] - Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] - Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Inne informacje i oświadczenia
Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności .
 
Załączniki:
« powrót do poprzedniej strony