ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rekrutacja 2021/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-19 21:40:19 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

Komunikat
dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku
z dnia 19 lutego 2021 roku
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 01.03.2021 do 26.03.2021. Deklaracje o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 69 rodziców.
Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi: 31.
Dzieci 3-letnie – 24 miejsc.
Dzieci 4-letnie – 3 miejsca.
Dzieci 6-letnie – 4 miejsca.
 
Lubsko, 2021-03-19
Małgorzata Krzyszowska
dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z zarządzeniem Nr 9/z/2021 Burmistrza Lubska z dnia 21 stycznia 2021 roku :
 
L.p
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
 
1.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
01.03.2021-26.03.2021
 
17.05.2021-28.05.2021
 
2.
 
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy- Prawo oświatowe
 
29.03.2021- 02.04.2021
 
31.05.2021- 04.06.2021
 
3.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
09.04.2021
 
07.06.2021
 
4.
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia .
 
09.04.2021- 07.05.2021
 
07.06.2021- 16.06.2021
 
5.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
12.05.2021
 
18.06.2021
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 można pobrać w placówce lub ze strony internetowej przedszkola. Wypełnione wnioski należy dostarczyć osobiście do placówki w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2021.
 
W przypadku zmiany sposobu składania dokumentów w związku z sytuacja epidemiologiczną na stronie internetowej przedszkola umieszczona zostanie informacja w tej sprawie.
 
Dokumenty do pobrania od 01.03.2021
  • Wniosek do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
  • Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa 
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  • Oświadczenie o zatrudnieniu
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  • Oświadczenie o studiowaniu w trybie dziennym
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu
  • Potwierdzenie woli zapisu
 
« powrót do poprzedniej strony