ˆ

Kluczowe osoby

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakres obowiązków pomocy administracyjno-biurowej Przedszkola Nr 3 w Lubsku

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-11 13:01:33 przez Anna Orzechowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakres obowiązków pomocy administracyjnej :
 1. Czas pracy pomocy administracyjnej wynosi 40 godzin tygodniowo.
 2. Pomoc administracyjna pracuje od godziny 7³º do godziny 15³º .
 3. Bezpośrednim przełożonym pomocy administracyjnej jest dyrektor przedszkola.
 4. Pomoc administracyjna nadzoruje również pracę pracowników obsługi.
 5. Pomoc administracyjna wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno- gospodarczych.
 
Do obowiązków pomocy administracyjnej należą czynności :
 
 1. Związane z obiegiem dokumentów:
 
 1. współpracuje z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku, przestrzegając terminów rozliczeń;
 2. obsługuje przekazywanie korespondencji pomiędzy Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku pocztą , a przedszkolem;
 3. prowadzenie i nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji przedszkola;
 4. odpowiada za zgodność zakupu z fakturą, odpowiednio przygotowuje ją i opisuje do przekazania Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych;
 5. w dniach wyznaczonych przez dyrektora przyjmuje od rodziców odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z przepisami i wpłaca je systematycznie na konto placówki;
 6. może przyjmować również wpłatę na fundusz rady rodziców, po uprzednim uzgodnieniu z radą;
 7. może przyjmować również wpłatę za ubezpieczenie dzieci i odprowadza ją na konto firmy ubezpieczeniowej lub rozliczać się bezpośrednio z jej przedstawicielem.
 
 1. Dotyczące gospodarki materiałowo- magazynowej:
 
 1. prowadzenie kartotek magazynowych środków czystości oraz kartotek odzieży ochronnej pracowników;
 2. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
 3. wydawanie środków czystości i innych materiałów po uprzednim skontrolowaniu ich zużycia;
 4. dokonywanie zakupów na rzecz przedszkola po uprzedniej akceptacji dyrektora;
 5. prowadzenie ksiąg i inwentarzowych , dokonywanie odpisów z inwentarza oraz sporządza protokoły likwidacji środków trwałych i wyposażenia; uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury.
 
 1. Związane z działalnością organizacyjno – gospodarczą:
 
 1. zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniając właściwy rytm pracy placówki ;
 2. kontrolowanie stanu powierzonego sprzętu i narzędzi personelowi przedszkola;
 3. w okresie wakacji nadzorowanie prac porządkowych i działania personelu wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora;
 4. zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. współdziałanie z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami obsługi.
 
 1. Z zakresu żywienia dzieci:
 
 1. przekazywanie firmie cateringowej miesięcznych zestawień obecności dzieci;
 2. zgłaszanie firmie cateringowej ilości posiłków zaplanowanych w danym dniu;
 3. zgłaszanie dyrektorowi wszelkich uchybień w zakresie żywienia dzieci;
 1. Z zakresu pracy biurowej:
 1. prowadzenie nadzoru nad dostarczaniem pracownikom wydruków z list płac;
 2. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz obecności pracowników;
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników oraz rozliczania urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. pomoc przy prowadzeniu bazy danych SIO;
 5. prowadzenie wspólnie z dyrektorem zestawień godzin pracy i godzin nadliczbowych- w cyklu miesięcznym;
 6. prowadzenie spraw i rejestrów znaczków pocztowych i wysyłanie korespondencji;
 7. bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną- właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie;
 8. wspólnie z dyrektorem archiwizowanie dokumentacji przedszkola po zakończeniu danego roku kalendarzowego;
 9. odbieranie poczty e-mail;
 10. obsługa programów komputerowych koniecznych do wykonywania obowiązków, takich jak edytowanie tekstu, arkusze kalkulacyjne i bazy danych;
 11. pod nieobecność dyrektora odbieranie telefonów ,obsługa interesantów, udzielanie informacji w zakresie powierzonym przez dyrektora;
 12. odbieranie telefonów i przeprowadzanie rozmów telefonicznych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-11 12:59:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-11 13:01:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-21 18:11:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony