ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-14 16:03:46 przez Anna Orzechowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2018
dostępne jest na stronie bip Urzędu Miejskiego w Lubsku
w zakładce wykonanie budżetu-sprawozdania finansowe.