ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-04 20:56:14 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

Szanowni Rodzice!
Z dniem 01.01.2021 ulegają zmiany opłaty za przedszkole na podstawie uchwały Nr XXV/19520 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.

Załączniki