ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-21 21:11:01 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

 
Komunikat
dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku
z dnia 21 lutego 2022 roku
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 01.03.2022 do 26.03.2022.
Deklaracje o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 75 rodziców.
Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi: 25.
Dzieci 3-letnie – 25 miejsc.
Lubsko, 2022-02-21
Małgorzata Krzyszowska
dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku
Dokumenty do pobrania dostępne będą 27.02.2022 r.
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
  • Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  • Oświadczenie o zatrudnieniu
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  • Oświadczenie o studiowaniu w trybie dziennym
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu
  • Potwierdzenie woli zapisu