ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-21 21:11:01 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

 
KOMUNIKAT
dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku
z dnia 8 kwietnia 2022 roku
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku informuje, że w dniu 08.05.2022 w siedzibie placówki udostępnione zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola .
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są w wybranym przedszkolu w terminie 11.04.2022 – 06.05.2022 do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego wniosku dostępnego w sekretariacie lub na stronie internetowej placówki.
Po potwierdzeniu woli przyjęcia kandydatów do przedszkola w dniu 12.05.2022 upubliczniona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola .
W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu w dniach 17.05.2022- 28.05.2022 będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
Wnioski kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola będą rozpatrywane bez ponownego ich składania .
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku
Małgorzata Krzyszowska
Dokumenty do pobrania