ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje nieudostępnione

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-29 11:26:28 przez Maria Kalska

Informacje nieudostępnione

PRZEDSZKOLE NR 4
B.CHROBEGO 33
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
 
Informacje nieudostępnione
 
Informacje publicznie nieudostępnione w BIP udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.). Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzedniej anonimizacji.
 
Na wniosek są udostępniane informacje , które nie zostały opulikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości otrzymania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.
 
Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
 
Wniosek w formie pisemnej należy składać w siedzibie Przedszkola lub przesłać :
 
             na adres pocztowy: ul. B.Chrobrego 33, 66-600 Krosno Odrzańskie
 
Wniosek w postaci e-maila należy kierować na adres poczty elektronicznej:
 
Nie ma okreslonego wzoru wniosku.
 
Dostep do informacji publicznej jest bezpłatny.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony