ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdanie z wydatków i dochodów budżetowych