ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akty prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 
Działalność Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim regulują następujące akty prawne i dokumenty:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 60);
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz.1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 r.poz. 1578);
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. poz. 1611);
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz.1516 oraz z 2014 r. poz. 1150). 
 12. Statut Przedszkola nr 4 w  Krośnie Odrzańskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
P4 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Adułło-Grzenia
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Adułło-Grzenia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-29 15:21:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-29 15:23:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-29 15:23:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »