ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacja finasowa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-15 22:06:21 przez Henryka Miszkurka

Sprawozdanie finasower

"Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 dostępne jest na stroni bip Urzędu Miejskiego w Lubsku w zakładce wykonanie budżetu-sprawozdania finansowe."