ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywne dostawy paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 5.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 236 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 309.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 7.4 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 508.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 99 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 180.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 7.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 817.2 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 43.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-01-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 755.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 132.6 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 21.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2016-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja (PDF, 767.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 139.9 KiB)
 • Zmiany SIWZ (PDF, 60.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 48.7 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 41.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2016-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych z opcją wykupu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 92.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz. 2 (PDF, 65.5 KiB)
 • Wyniki przetargu (PDF, 41.2 KiB)
 • Pismo wniesione przez PEKAO LEASING Spółka z o.o. (PDF, 1.5 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2015-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych z opcją wykupu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 153.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 41.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - część 2 (PDF, 41.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (PDF, 31.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2015-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 132.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2014-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 796.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 41.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2014-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ paliwa (PDF, 776 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców (PDF, 81.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.2 KiB)