ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2015-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych z opcją wykupu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
  • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 153.3 KiB)
  • Zmiana treści SIWZ (PDF, 41.2 KiB)
  • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - część 2 (PDF, 41.2 KiB)
  • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (PDF, 31.2 KiB)