ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kożuichowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-08-31 10:09:10 przez Łukasz Kortz

Status prawny

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kożuchów. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95,poz. 425 z 1991r. z póź. zm.) i
rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3,poz.19 z póź.zm.).
4. Aktu założycielskiego.
5. Statutu
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony