ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dyrektor Przedszkola

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-14 11:18:31 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ewa Bembnowicz nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ukończyła studia podyplomowe "Menadżer oświaty", ukończyła kursy kwalifikacyjne z: organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, nauczania zintegrowanego oraz edukatora wychowania przedszkolnego.
Certyfikowany trener programów edukacji elementarnej, uczestnik bardzo wielu form doskonalenia zawodowego w zakresie pedagogiki przedszkolnej, aktywnych metod pracy, andragogiki, pedagogiki zabawy, współpracy z rodzicami, nadzoru pedagogicznego, projektowania,prowadzenie i rozliczania projektów unijnych członek Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”, Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, wieloletni pracownik i wykładowca Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
Wieloletnie doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych m.in. Samotnie czy razem z innym i Baszta – Prawa człowieka w Kożuchowie (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Przedszkole na 5 i Koncepcja Pedagogiczna Przedszkola (Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego), Modernizacja łazienek budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie (Kontrakt wojewódzki dla Województwa Lubuskiego na lata 2004-2005, Urząd Marszałkowski), Tajemniczy ogród – miejsce wspólnej nauki i zabawy, W Krainie Wodnika Szuwarka, Kożuchów moja mała ojczyzna (Fundusz Partnerstwa dla Środowiska). Współautor  i koordynator projektów unijnych "Kożuchów Dzieciom" oraz "Kożuchów Dzieciom 2", "Laboratoria szansą na sukces" . Trener projektu "Rozwój Kadr  Oświaty" prowadzonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. 30 lat pracy zawodowej