ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2022-01-05 10:43:25
Numer
Temat
Dostawa średniego specjalnego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2022-01-05 08:59:04
Numer
2022/BZP 00004842/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2022-01-04 11:15:45
Numer
2022/BZP 00002823/01
Temat
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2021-12-31 09:13:09
Numer
Temat
Zagospodarowanie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2021-12-28 08:47:38
Numer
2021/BZP 00332267/01
Temat
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze pn. ”Termomodernizacja obiektów oświatowych - Etap III „ (Zespół Szkół Specjalnych)
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2021-12-27 08:40:13
Numer
Temat
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 - km 2+350)
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2021-12-15 15:46:54
Numer
Temat
Świadczenie Usług w zakresie publicznego transportu zbiorczego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji