ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2022-08-04 14:18:59
Numer
2022/BZP 00292758/01
Temat
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2022-08-04 14:53:14
Numer
2022/BZP 00292980/01
Temat
Dostawa (zakup) ciągnika dla Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.15.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2022-08-03 11:05:00
Numer
2022/BZP 00289407/01
Temat
Wykonanie koncepcji projektowej na modernizację stadionu przy ulicy Olimpijskiej [BZP.271.41.2022.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2022-08-03 08:42:36
Numer
2022/BZP 00288839/01
Temat
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP II połać wschodni i zachodnia
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2022-08-03 10:58:41
Numer
2022/BZP 00289384/01
Temat
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Czernej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2022-08-03 09:15:19
Numer
2022/BZP 00288895/01
Temat
Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2022-08-03 09:21:28
Numer
2022/BZP 00288940/01
Temat
Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2022-08-02 14:57:40
Numer
2022/BZP 00288381/01
Temat
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2022-08-02 18:54:24
Numer
2022/BZP 00288360/01
Temat
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2022-07-29 13:27:40
Numer
2022/BZP 00284369/01
Temat
Budowa ścieżki rowerowej w Podmoklach Wielkich
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2022-07-29 11:15:00
Numer
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612F ul. Legnicka w m. Gubin (0+000,00 – 0+842,80)
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2022-07-28 14:14:26
Numer
2022/BZP 00282159/01
Temat
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2022-07-26 12:44:14
Numer
2022/BZP 00277224/01
Temat
Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej lotnisko, w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2022-07-26 10:48:33
Numer
Temat
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2022 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 7.909.281,36 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 36/100zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 790.718,64 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 64/100zł)”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2022-07-25 13:02:56
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów żywieniowych do stołówki szkolnej
Nazwa jednostki
zenowinywielkie
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2022-07-22 09:30:38
Numer
Temat
Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka wraz z budową ścieżek rowerowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2022-07-21 14:27:06
Numer
2022/BZP 00270670/01
Temat
Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2022-07-20 13:36:52
Numer
Temat
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Kożuchów projektu ,,Cyfrowa Gmina”.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2022-07-20 13:36:57
Numer
Temat
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania w ramach realizacji przez Gminę Kożuchów projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2022-07-18 09:38:07
Numer
Temat
Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. [BZP.271.33.2022.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji