ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data zgłoszenia
2022-05-20
Numer
6/2022
Temat
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych, oznaczonych nr ewid. 51/11, 51/12, 54/1 stanowiących własność Gminy Sława położonych w obrębie Lubiatów - Krępina
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data zgłoszenia
2022-05-20
Numer
280
Temat
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 13/100 części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 404/7, 404/28, 404/30 o pow. 0,0209 ha
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data zgłoszenia
2022-05-19
Numer
17/GN/2022
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 65/14, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Szklarka Radnicka.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data zgłoszenia
2022-05-19
Numer
18/GN/2022
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 65/15, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Szklarka Radnicka.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data zgłoszenia
2022-05-19
Numer
19/GN/2022
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 65/16, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Szklarka Radnicka
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data zgłoszenia
2022-05-19
Numer
21/GN/2022
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 45/3, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data zgłoszenia
2022-05-19
Numer
20/GN/2022
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 453, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w obrębie 0002 miejscowości Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data zgłoszenia
2022-05-17
Numer
01-05-2022
Temat
Działka nr 355/11, o pow. 1231 m2 położona w obrębie 080406_4.0001,1 przy ul. Dworcowej w Nowym Miasteczku, teren niezabudowany, opis użytku: grunty orne, symbol klasoużytku - RVI
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data zgłoszenia
2022-05-17
Numer
02-05-2022
Temat
Działka nr 355/15, o pow. 1200 m2 położona w obrębie 080406_4.0001,1 przy ul. Dworcowej w Nowym Miasteczku, teren niezabudowany, opis użytku: grunty orne, symbol klasoużytku - RVI
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data zgłoszenia
2022-05-17
Numer
03-05-2022
Temat
Działka nr 355/16, o pow. 1200 m2 położona w obrębie 080406_4.0001,1 przy ul. Dworcowej w Nowym Miasteczku, teren niezabudowany, opis użytku: grunty orne, symbol klasoużytku - RVI
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data zgłoszenia
2022-05-17
Numer
04-05-2022
Temat
Działka nr 355/17, o pow. 1200 m2 położona w obrębie 080406_4.0001,1 przy ul. Dworcowej w Nowym Miasteczku, teren niezabudowany, opis użytku: grunty orne, symbol klasoużytku - RVI
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data zgłoszenia
2022-05-17
Numer
5/2022
Temat
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, nieuzbrojonej, oznaczonej nr ewid. 414/3, stanowiącej własność Gminy Sława położonej w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data zgłoszenia
2022-05-17
Numer
16/GN/2022
Temat
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ul. Bohaterów Wojska Polskiego 84/1 Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data zgłoszenia
2022-05-16
Numer
V przetarg ustny nieograniczony, działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, Siecieborzyce
Temat
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, prostokąt, teren równy. Na graniczy działki linia energetyczna. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data zgłoszenia
2022-05-16
Numer
V przetarg ustny nieograniczony, działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, Siecieborzyce
Temat
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data zgłoszenia
2022-05-16
Numer
IGN.6840.42.2021
Temat
trzeci przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 20 w Lubsku na sprzedaż udziału w nieruchomości.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data zgłoszenia
2022-05-16
Numer
IGN.6840.1.2022
Temat
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 640/5 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko)
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data zgłoszenia
2022-05-16
Numer
Ogłoszenie Nr 6.II.2022
Temat
sprzedaży na własność lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w Witnicy, przy ul. Konopnickiej 6
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data zgłoszenia
2022-05-16
Numer
Ogłoszenie Nr 21.III.2021
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy przy ul. Ks. Józefa Bielaka oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1226/3 oraz 1226/4
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data zgłoszenia
2022-05-16
Numer
279
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/115 oraz 675/125, obręb 0001 Międzyrzecz, o łącznej pow. 0,5415 ha.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji