ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data zgłoszenia
2022-01-04
Numer
II/483/7
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 483/7 obręb Iłowa ul.Dębowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data zgłoszenia
2022-01-04
Numer
II/104/1
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 104/1 obręb Iłowa ul.Żaków
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data zgłoszenia
2022-01-04
Numer
II/86/4
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 86/4 obręb Czerna
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data zgłoszenia
2022-01-03
Numer
1/2022
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego oznaczona geodezyjnie nr działki 195/20 o pow. 23 m2- działka pod zabudowę garażową.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data zgłoszenia
2022-01-03
Numer
2/2022
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego oznaczona geodezyjnie nr działki 195/21 o pow. 23 m2- działka pod zabudowę garażową.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data zgłoszenia
2022-01-03
Numer
3/2022
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego oznaczona geodezyjnie nr działki 195/22 o pow. 23 m2- działka pod zabudowę garażową.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data zgłoszenia
2022-01-03
Numer
I przetarg ustny nieograniczony, działka 1049 o pow. 0,1211 ha, m. Żagań, ul. Piłsudskiego 12
Temat
Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12, Działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha (użytek Bi – Inne tereny zabudowane) stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Muzycznej o pow. użytkowej 488 m2, zbliżoną kształtem do wielokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca jej racjonalne wykorzystanie. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą publiczną.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data zgłoszenia
2022-01-03
Numer
I przetarg ustny nieograniczony, działka 321/16 o pow. 0,21 ha, m. Szprotawa, ul. Koszarowa
Temat
Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Koszarowa, Działka nr 321/16 o pow. 0,21 ha (użytek Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe) stanowi nieruchomość niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, kształt działki regularny, prostokąt dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren nierówny. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna, garaże. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Na działce znajdują się pozostałości po budynku – betonowa ściana. Działka posiada dojazd do drogi publicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data zgłoszenia
2021-12-28
Numer
262/1 położona w obrębie SUCHODÓŁ
Temat
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 262/1 o powierzchni 0,7666 ha, położona w obrębie SUCHODÓŁ gmina Brody, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data zgłoszenia
2021-12-28
Numer
262/2 położona w obrębie SUCHODÓŁ
Temat
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 262/2 o powierzchni 0,7675 ha, położona w obrębie SUCHODÓŁ gmina Brody, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data zgłoszenia
2021-12-28
Numer
210/11 położona w obrębie Brody
Temat
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 210/11 o powierzchni 0,0607 ha, położona w obrębie Brody, gmina Brody, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data zgłoszenia
2021-12-24
Numer
69/2021
Temat
Pierwszego ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Osiedle Pomorskie (dz. nr 771/16 - obręb 0043) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – prowadzenie parkingu wraz z usługami towarzyszącymi
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data zgłoszenia
2021-12-20
Numer
19/2021
Temat
Informacja o ogłoszeniu V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data zgłoszenia
2021-12-20
Numer
20/2021
Temat
Informacja o ogłoszeniu VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data zgłoszenia
2021-12-20
Numer
Ogłoszenie Nr 28.I.2021
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Witnicy przy ul. Myśliwskiej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 9/4, 9/5, 9/6, 9/7
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data zgłoszenia
2021-12-16
Numer
27.2021
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe - ul. Krakowska
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data zgłoszenia
2021-12-16
Numer
20/2021
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej przez gminę nr 3 o pow. 20 m2, wchodzącej w skład działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/43 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data zgłoszenia
2021-12-16
Numer
28.2021
Temat
Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data zgłoszenia
2021-12-14
Numer
IGN.6840.30.2021
Temat
ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gozdno, obręb Górzyn, gm. Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data zgłoszenia
2021-12-14
Numer
IGN.6840.20.2021
Temat
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 167/2 położonej przy ul. Głowackiego w Lubsku.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji