ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data zgłoszenia
2022-07-18
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony, działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, Siecieborzyce
Temat
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, prostokąt, teren równy. Na graniczy działki linia energetyczna. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data zgłoszenia
2022-07-18
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony, działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, Siecieborzyce
Temat
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data zgłoszenia
2022-07-18
Numer
II przetarg ustny nieograniczony, działka nr 494/18 o pow. 0,6630 ha, Iłowa ul. Ogrodowa
Temat
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Ogrodowa (działka nr 494/18 o pow. 0,6630 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha)
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data zgłoszenia
2022-07-18
Numer
II przetarg ustny nieograniczony, działka nr 494/19 o pow. 0,2675 ha, Iłowa ul. Ogrodowa
Temat
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Ogrodowa (działka nr 494/19 o pow. 0,2675 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha)
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data zgłoszenia
2022-07-18
Numer
11
Temat
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Nocznickiego 15, o powierzchni 42,30 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 4,20 m2 oraz strychem o powierzchni 34,60 m2, wraz z udziałem 277/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Nocznickiego 15 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 482/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00035557/1, o powierzchni 0,0631 ha
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data zgłoszenia
2022-07-18
Numer
Ogłoszenie Nr 36/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 36/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 lipca 2022r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul.Piechoty i ul.Czołgistów.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
1
Temat
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o pow. 1,0562 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3959, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00057902/5, położonej przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
2
Temat
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o pow. 0,0453 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 772, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00051024/4, położonej przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
3
Temat
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Lubuskiej 16A, o powierzchni 48,80 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 7,20 m2, wraz z udziałem 68/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Lubuska 16 A oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3925, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00044662/6, o powierzchni 0,0916 ha.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
4
Temat
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, przy ul. Łużyckiej 20, o powierzchni 37,00 m2, wraz z udziałem 50/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Łużycka 20 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1006, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00020103/6, o powierzchni 0,0392 ha
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
5
Temat
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, przy ul. Piłsudskiego 3, o powierzchni 36,27 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 14,56 m2 oraz komórką zewnętrzną o powierzchni 6,61 m2, wraz z udziałem 123/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Piłsudskiego 3 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1215/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00044662/6, o powierzchni 0,1226 ha.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
6
Temat
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położony przy ul. Węglowej 5, o powierzchni 29,4 m2, z pomieszczeniem przynależnym – zewnętrzną komórką o powierzchni 5,47 m2, wraz z udziałem 53/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Węglowa 5-7 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3821, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00033490/9, o powierzchni 3270 m2.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
7
Temat
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położony przy ul. Brodatego 10, o powierzchni 45,16 m2, oraz pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 13,50 m2, wraz z udziałem 13/100 w częściach wspólnych budynku ul. Brodatego 10 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1067/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00034566/0, o powierzchni 0,0321 ha.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
8
Temat
sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, o pow. 0,0733 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 779, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00051038/5, położonej przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
9
Temat
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2112/8, o pow. 1499 m2, położonej przy ul. Węglowej w Żaganiu
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data zgłoszenia
2022-07-17
Numer
10
Temat
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2112/9, o pow. 1253 m2, położonej przy ul. Węglowej w Żaganiu
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data zgłoszenia
2022-07-15
Numer
8/2022
Temat
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych, oznaczonych nr ewid. 737/10 i 737/11, stanowiących własność Gminy Sława położonych w obrębie miasta Sława przy ul. Bocznej
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data zgłoszenia
2022-07-15
Numer
6/2022
Temat
Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tarnów Jezierny, jednostki ewidencyjna Sława – obszar wiejski
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data zgłoszenia
2022-07-15
Numer
5/2022
Temat
Starosta Wschowski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Sława – miasto
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data zgłoszenia
2022-07-15
Numer
61/PN/2022
Temat
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przewóz
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji