ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-05-27 10:55:10
Numer
Temat
Dostawa emulsji asfaltowej w ilości 8 ton
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-05-27 11:13:59
Numer
Temat
BR.BUDOWLANA_6_CZĘŚCI_Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kursów/szkoleń dla uczniów w ramach projektu " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim"
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-05-27 11:32:14
Numer
2022/BZP 00182255/01
Temat
ZP.271.6.2022 „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pszczew”
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-05-27 07:13:42
Numer
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych- wyposażenie pracowni obsługi konsumenta
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-05-27 12:47:37
Numer
2022/BZP 00182051/01
Temat
Wykonanie koniecznej dokumentacji na potrzeby wykonania remontu budynku oficyny dworskiej – etap II
Nazwa jednostki
Muzeum w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-05-27 10:39:05
Numer
Temat
WYNAJEM GABINETU LEKARSKIEGO USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 19 W SULECHOWIE 7A/ZP/2022
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-05-27 12:05:33
Numer
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00182273/01
Temat
„Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” w Gminie Stare Kurowo”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-05-27 11:41:12
Numer
2022/BZP 00182296/01
Temat
Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie – pakiety 2,3,8,11,15 – II postępowanie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-05-27 10:10:21
Numer
2022/BZP00181776/01
Temat
Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I Kontrakt X [BZP.271.25.2022.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-05-27 12:43:19
Numer
2022/BZP 00182400/01
Temat
Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-05-26 14:44:06
Numer
2022/BZP 00178929/01
Temat
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Wyszanowie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-05-25 13:15:00
Numer
Temat
Doposażenie pracowni IT dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-05-25 08:01:34
Numer
2022/BZP 00175082/01
Temat
Dostawa pieluchomajtek oraz produktów do pielęgnacji do Zachodniego Centrum medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-05-25 11:19:50
Numer
2022/BZP 00175847/01
Temat
Dostawa i montaż wielofunkcyjnego aparatu RTG w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-05-25 10:32:56
Numer
2022/BZP 00175593/01
Temat
Zakup monitorów komputerowych dla Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-05-25 12:49:16
Numer
2022/BZP 00176223/01
Temat
Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” w Gminie Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-05-25 09:52:15
Numer
2022/BZP 00175341/01
Temat
Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśliborską i ul. Londyńską [BZP.271.30.2022.DW]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-05-25 10:50:07
Numer
9b2c0e7c-225d-4bd2-9c02-0ea7c7791d4c
Temat
WYKONANIE CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1252F W MIEJSCOWOŚCI KUNICE – II POSTĘPOWANIE
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-05-25 14:07:52
Numer
2022/BZP 00176542/01
Temat
„Budowa drogi - ul. Brzoskwiniowej wraz z budową Odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór” w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-05-25 15:30:52
Numer
2022/BZP 00177114/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa budynku świetlicy wielskiej w Sierczynku.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji