Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

KONTROLE PUP 2013r.

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-07 09:57:32 przez Maciej Malinowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Starosta Świebodziński:
- w dniu: 14.03.2013 r. – kontrola problemowa,
- temat kontroli: „ Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych”,
- brak zaleceń i uwag.
2. Wojewoda Lubuski:
- w dniach: 10.04.-17.04.2013 r.- kontrola problemowa,
- temat kontroli: „Realizacja przepisów normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy w 2012 r., w tym
w szczególności w zakresie szkoleń pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia”,
- w dniach: 22.05. – 31.05. 2013 r. – kontrola problemowa (kontynuacja ww.),
- temat: „Realizacja przepisów normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy w roku: 2006 -2012, w zakresie refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz spełnianie wymogów kwalifikacyjnych, ogólnych do pracowników Urzędu Pracy”,
- zalecenia, uwagi i wnioski:
  1. Przestrzeganie zapisów art. 29 Kodeksu pracy w zakresie dokonywania zmian warunków umów dotyczących powierzania stanowiska pracy oraz wymiaru czasu pracy w formie pisemnej.
  2. Przestrzegania zapisów § 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie prawidłowego przyznawania dodatków do wynagrodzeń w wysokości określonej na poszczególnych stanowiskach.
  3. Przestrzegania wymogów kwalifikacyjnych wobec zajmowanego stanowiska pracy w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia
    i instytucjach rynku pracy oraz o pracownikach samorządowych.
3. Państwowa Inspekcja Pracy:
- w dniu: 18.04.2013 r. – rekontrola,
- brak uwag i zaleceń.
4. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze:
- w dniach: 20.11.- 22.11. 2013 r. - kontrola planowa,
- temat kontroli: „Kontrola, weryfikacja, poprawność realizacji projektu
w szczególności: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie ramowej oraz we wniosku o dofinansowanie projektu”,
- zalecenia pokontrolne:
1. Dołożenie należytej staranności i monitoringu, aby od pracodawców którzy otrzymali wsparcie w postaci refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, podatek VAT zwracany był w terminie, który pracodawca zadeklarował w oświadczeniu.
5. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego:
- w dniu: 28.11.2013 r. – kontrola problemowa,
- temat kontroli: „Prawidłowość realizacji budżetu 2012, ocena dokonywania zamówień publicznych do 14 tys. euro, aktualizacja zarządzeń”,
- brak zaleceń i uwag.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Malinowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Grzeszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-07 09:57:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Malinowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-07 09:57:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Malinowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-07 08:58:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1842 raz(y)