ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2018 09 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2018 / 2019 – Gmina Bojadła

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia 03.09.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn, zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2018/2019 – Gmina Bojadła
 
Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 39.350,91 zł brutto
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 09:00 (do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta).
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS  w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
Usługi Dekarsko Remontowe
Daniel Kazimierczak
Siadcza 16, 66-130 Bojadła
39 308,98 zł
Nie
Tak
 
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS       w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
Usługi Dekarsko Remontowe
Daniel Kazimierczak
Siadcza 16, 66-130 Bojadła
39 308,98 zł
Nie
Tak
 
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ: - otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium oceny
Ocena (max liczba pkt)
Oferta nr 1
ZADANIE II
Cena
60
60,00 pkt
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20
0,00 pkt
Aspekt sprzętowy
20
20,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚC UZYSKANYCH PUNKTÓW
80,00 pkt
 
 
- nie podlega odrzuceniu, a składający je Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
 
                                      Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 10.08.2018 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Nr sprawy  PZZD.272.09.2018
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 10.08.2018 r. o godzinie 09:00.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2018/ 2019 – Gmina Bojadła
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) informujemy:
  1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 39.350,91 zł brutto 
  2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  22.11.2018 r. – 13.03.2019 r.                     
  3. Okres gwarancji: nie przewidziano                    
  4. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
  5. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:
 
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS  w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
10.08.2018
 godz. 08:15
Usługi Dekarsko Remontowe
Daniel Kazimierczak
Siadcza 16, 66-130 Bojadła
39.308,98 zł
Nie
Tak
 
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20 %
3
Aspekt sprzętowy
20 %
 
Pełną treść infornacji z otwarcia ofert można pobrać poniżej:
 
Zamawiający 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 01.08.2018
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2018 / 2019 - Gmina Bojadła"
 
 
Termin składania ofert upływa 10.08.2018 o godzinie 08:50.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.08.2018 o godzinie 09:00.
 
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Heyduk, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik, Magdalena Heyduk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-01 14:22:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-01 14:41:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-03 12:17:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »