ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2015/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2015/2016

 
POWIAT ZIELONOGÓRSKI


A. WSTĘP

Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
- usuwanie śniegu z dróg,
- usuwanie śliskości zimowej,
- prace porządkowe po sezonie zimowymB. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2015/2016

Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2015/2016 objęto 293,287 km. Są to prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone one będą w zróżnicowanym zakresie. Zimowym utrzymaniem dróg objęto drogi o nawierzchni asfaltowej, a także drogi o nawierzchni gruntowej.
Na terenie Powiatu zielonogórskiego, znajduje się dziewięć gmin. Na terenie czterech – usługę zimowego utrzymania dróg realizować mają Gminy, które przejęły na siebie prowadzenie zadania własnego Powiatu, tj. zimowego utrzymania dróg i realizowania obowiązków zarządcy dróg powiatowych. Gminy, z którymi zostały zawarte już porozumienia to: Bojadła, Kargowa, Czerwieńsk oraz Nowogród Bobrzański. 
Z kolei na terenie pozostałych pięciu  gmin: Babimost, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór usługę zimowego utrzymania dróg realizować będą Wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego. 
Dodać również należy, że Miasto i Gmina Sulechów podzielone są na dwa standardy utrzymania: miasto w III standardzie, a teren gminy w IV standardzie. Z tym że droga powiatowe: 1187F (Sulechów – Cigacice (do mostu) utrzymywana będzie  w III standardzie. 
Na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania, :
•    III standardem objęto –      11,222 km
•    IV standardem objęto –    282,065 km
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM 
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone 
jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE

Jednostka organizacyjna Powiatu Zielonogórskiego - Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zabezpieczył również na potrzeby odśnieżania dróg i chodników materiał, tj. mieszaninę piasku z solą. Powyższe ma znaczenie w szczególności do dróg nieujętych w wykazie do odśnieżania oraz chodników. PZZD posiada także pług zawieszany do ciągnika oraz planuje się także wykorzystać równiarkę i specjalne gumy na lemiesz, które ułatwią usuwanie śniegu i zlodowaceń z dróg utrzymywanych przez PZZD. 
Z kolei w ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2015/2016 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz z nośnikiem i pługami oraz materiałami 
(sól i piasek – w IV standardzie, solanka – w III standardzie). Sprzęt wraz z materiałami jest w całości Wykonawców realizujących usługę (obsługa kompleksowa).
Przebieg nad wykonywaniem usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego koordynuje jednostka organizacyjna:  


Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg 
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
tel.  68 385 95 05 lub 68 385 95 04 
fax. 68 385 95 07 
e-mail:  
www.bip.pzzd.zgo.pl
nadzór nad zimowym utrzymanie dróg powiatowych 
pełnić będą: Jarosław Judziński 609 662 187
 
Wykaz dróg

Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie


1. miasto Sulechów:  
ulice: 3801F Łochowska, 3803F Piaskowa, 1201F Poznańska, 3802F Niepodległości, 3804F Sportowa, 3805F Jana Pawła II, 1201F 31 Stycznia, 1201F Żwirki i Wigury do dr kr nr 3


Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się:

P.U. TRANS - SPRZĘT 
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26
68/ 385 20 17
e-mail:
2. Gmina  Sulechów, 
Droga nr 1187 F Sulechów  - Cigacice (do mostu) 

Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się 


P.U. TRANS - SPRZĘT 
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26
68/ 385 20 17
e-mail:ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH – STANDARD III
http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/system/pobierz.php?id=16

Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie

1. Gmina Babimost

miasto:
1. ul. Dworcowa 2101F
2. ul. Gagarina 2102F    
3. ul. Łąkowa 2103F    
4. ul. Młynisko 2105F    
5. ul. Ogrodowa 2106F    
6. ul. Poznańska 2107F    
7. ul. 1-go Maja 2104F    
8. ul. Żwirki i Wigury 2108F
9. ul. Leśna 1194F

gmina
1. dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko                      
2. dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo    
3. dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe     
4. dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32    
5. dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska    
6. dr. nr 1195F Kolesin – Karczyn    


Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost odpowiadać będzie:

Zakład Usługowy Patryk Trocholepszy
Podmokle Małe 44A
66-100 Babimost
 Tel.695638357
2. Gmina Bojadła 
1. dr. nr 1024F Lubięcin – Buczków – Syrnik                                                                             
2. dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze
3. dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica 
4. dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo 

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:

Urząd Gminy
66-130 Bojadła
ul. Sulechowska 35
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami geodezji i dróg
Tadeusz  Cygański
tel. 068 329 76 06
3. Gmina Czerwieńsk

miasto              
1. ul. Cicha  2301F
2. ul. Graniczna 2302F    
3. ul. Zachodnia 2303F

gmina
4. dr. nr 1147F Laski – Nietków        
5. dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra    
6. dr. nr 1144  Płoty – Zagórze    
7. dr. nr 1176F ul. Sadowa w m. Ploty  
8. dr. nr 1176F Płoty – Sudoł (m. in. ul. Dębowa w Płotach) 
9. dr. nr 1176F Sudoł – Leśniów Wielki  
10. dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.    
  

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników Urzędu Gminy i Miasta odpowiadać będzie:

Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego „POMAK”  Sp. z o.o.
66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2
Tomasz Frąckowiak
tel. 68 327 85 624. Gmina Kargowa    

miasto
1. ul. Karszyńka 1189 F        
2. ul. Marchlewskiego 2801F    
3. ul. Piaskowa 2802 F    
4. ul. Przemysłowa 2803 F
5. ul. Rynek 2804 F

gmina
1. droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna - Nowa Obra
2. droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo    
3. droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32    
4. droga nr 1192F Smolno – Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów    
5. droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – gr. ZD    
6.   droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko     


Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:

Urząd Miejski
64-120 Kargowa
ul. Rynek 33
Pan Roman Leszczyński
tel. 62 352 51 315. Gmina Nowogród Bobrzański

miasto
1. ul. Generała Waltera 1140F 
2. ul. Rynek 3601 F
3. ul. Kościuszki 3601F
4. ul. 9-go Maja 1183F
5. ul. Słowackiego 3601F    

gmina
1. dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański    
2. dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda    
3. dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice
4. dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty
5. dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice
6. dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.
7. dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz    
8. dr nr 1071F granica gminy ZG/Now.Bobrz.– Pielice – Niwiska    
9. dr nr  1141 F Turów – Podgórzyce    
10. dr nr 1182 F od m. Krzewiny do dr. kraj. nr 27


Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:

Urząd Miejski
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
tel. 068/ 329 09 62
068 / 321 60 83
e-mail:
www.nowogrodbobrz.pl6. Gmina Sulechów    

1. dr nr 1208F Buków- Kalsk (od skrzyżowania w lewo)
2. dr nr 1208F w m. Kalsk (od dr gminnej /była kr 3/ do końca miejscowości)    
3. dr nr 1201F Buków – Smardzewo (od skrzyżowania w prawo) 
4. dr nr 1201F, 1203F Sulechów - Buków 
5. dr nr 1203F Buków – Klępsk 
- od skrzyżowania drogi Sulechów – Buków do skrzyżowania w Łęgowie
- od skrzyżowania Łęgowo, Karczyn, Klępsk – w prawo w kierunku 
na Klępsk do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 304 
6. dr nr 1203F, 1204F Krężoły – Łęgowo – Karczyn  
7. dr nr 1206F, 1207F, 1174F, 1205F Kije – Pomorsko (od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 277 przez Szabliska, Brzezie Pomorskie do drogi
wojewódzkiej nr 278)    
8. dr nr 1206F Kije  (nawierzchnia brukowa)    
9. dr nr 1206F Kije ( w kierunku Łochowo) 
10. dr nr 1198F Górki Małe – Cigacice – Górzykowo:
- od firmy ROCKWOOL do skrzyżowania z ul. Sulechowską   
- od ul. Akacjowej (skrzyżowanie z ul. Sulechowską) w Cigacicach do skrzyżowania w kierunku na  Głuchów
  
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów odpowiadać będzie

P.U. TRANS - SPRZĘT 
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26
68/ 385 20 17
e-mail:7. Gmina Świdnica

1. droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów – Koźla 
2. dr. nr 1180F Kożla (od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1181F do końca miejscowości Kożla)
3. droga nr 1144 F Radomia - Drzonów
4. droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica odpowiadać będzie:

Kulas Mariusz Usługi sprzętowo Transportowe 
Ul. Rynek 22
66-010 Nowogród Bobrzański
woj. Lubuskie 
Tel 603306802
 e-mail:8. Gmina Trzebiechów    
1. dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów
2. dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo
3. dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów
4. dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice    

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów odpowiadać będzie:

P.U. TRANS - SPRZĘT 
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26
68/ 385 20 17
e-mail:9. Gmina Zabór
1. dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa    
2. dr nr 1029F Zabór – Czarna
3. dr nr 1028F Otyń – Bobrowniki – Dąbrowa – Milsko    
4. dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany    

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór zajmie się:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlanego „BUDMIL”
ul. Stary Kisielin- Dojazdowa 50 
66-002 Zielona Góra
tel. 512 379 080 lub 603 472 803 
Informacji udziela Pan Ryszard Kifert 


Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych-standard IV
http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/system/pobierz.php?id=17

4 standard zimowego utrzymania dróg


 
Prosimy pamiętać:
akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Piotrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 19:18:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 19:18:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 18:18:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »