ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa owoców i warzywDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa owoców i warzyw

Szczegóły informacji

Dostawa owoców i warzyw

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Finansowanie: .

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-12-13 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-12-13 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-12-06 przez Izabela Stodulska

Treść:

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę produktów żywnościowych –owoce i warzywa.
 
                Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
 
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka miary
szacowana ilość w okresie od 02.01.-20.12.2019
Ziemniaki
kg
2250
Cebula
kg
200
Marchew
kg
112,5
Seler
kg
                     37,5
Pietruszka
kg
50
Por
szt
50
Kapusta biała
kg
50
Kapusta kiszona
kg
75
Kapusta czerwona
kg
37,5
Kapusta pekińska
szt
37,5
Czosnek główka
Szt
50
Pieczarki
kg
112,5
Papryka świeża
kg
37,5
Ogórek zielony
kg
200
Ogórek kiszony
kg
75
Pomidory
kg
200
Buraki
kg
62
Natka pietruszki pęczek
szt
160
Koperek pęczek
szt
160
sałata
szt
75
Rzodkiewka pęczek
szt
75
Jabłka
kg
200
Cytryna
kg
75
Mandarynka
kg
75
Brzoskwinie
kg
37,5
Banany
kg
75
 
 • Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r. – 20.12.2019 r.
 • Ofertę należy złożyć do dnia: 13.12.2018 r. do godziny  12.00 w formie:
 - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,       ul. Lipowa 12A,69-200 Sulęcin.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia. W cenie należy uwzględnić także inne koszty o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia).
 • Zamawiający przewiduje sporządzenie umowy na dostawę w/w produktów na podstawie sukcesywnych zamówień po cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
 • Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena - waga kryterium 49%, jakość (skład) - waga kryterium 51%.
 • Informacje dodatkowe:
  • każdy podmiot może złożyć tylko 1 ofertę
  • nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  • termin płatności– przelew do 14 dni po wystawieniu faktury
 •  Osoba upoważniona do kontaktów: Anita Wilkicka- referent, tel. 95 755 29 61                
 •  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego wyłącznie pocztą elektroniczną.
 • Zaznaczamy ,ze oferta nie będzie realizowana w miesiącach letnich lipiec – sierpień ze względu na okres wakacji.
 
« powrót do poprzedniej strony