ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2023-12-06
Numer
25/2023
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej przez gminę nr 5 o pow. 129 m2, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 666/27 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2023-12-04
Numer
120/2023
Temat
Sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brzeźnica - działka nr 14/22 w obrębie Chotków o powierzchni 1,5798 ha
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2023-12-04
Numer
23/2023
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 71.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2023-12-04
Numer
24/2023
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 71.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2023-12-04
Numer
Ogłoszenie Nr 61/II/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 01 grudnia 2023r.
Temat
Ogłoszenie Nr 61/II/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 01 grudnia 2023r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Nowej, Żelaznej, Małorolnych i Cichej, Kasprzaka, Jedwabniczej.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2023-12-01
Numer
II przetarg ustny nieograniczony
Temat
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny o powierzchni użytkowej 80 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 68,30 m², położony w obrębie Bobrowniki ul. Lipowa 6, (dz. nr 245/2)
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2023-12-01
Numer
Ogłoszenie nr 20.I.2023
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2023-12-01
Numer
20/2023
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej oznaczonej geodezyjnie nr działki 605 o pow. 23 m2- działka pod zabudowę garażową.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2023-12-01
Numer
21/2023
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej oznaczonej geodezyjnie nr działki 606 o pow. 23 m2- działka pod zabudowę garażową
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2023-12-01
Numer
22/2023
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej oznaczonej geodezyjnie nr działki 608 o pow. 23 m2- działka pod zabudowę garażową.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2023-12-01
Numer
56/2023
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Międzyrzeckiej (dz. nr 247/3, obręb 0012) i ul. Gorzowskiej (dz. nr 247/7 i dz. nr 247/8, obręb 0012)
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
24/2023
Temat
Tomaszowo (Gm. Żagań) działka 1151/5 o pow. 0,2149 ha. Zgodnie z mpzp działka przeznaczona na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone w planie symbolem 5 MN; Nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami o regularnym prostokątnym kształcie. Działka nieuzbrojona z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony, działka 79/6, pow. 0,0738 ha, Czyżówek, gm. Iłowa
Temat
Działka 79/6 o pow. 0,0738 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/6 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie, porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony, działka 79/7, pow. 0,0793 ha, Czyżówek, gm. Iłowa
Temat
Działka 79/7 o pow. 0,0793 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/7 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o płaskim ukształtowaniu , porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony, działka 79/8, pow. 0,1136 ha, Czyżówek, gm. Iłowa
Temat
Działka 79/8 o pow. 0,1136 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/8 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o płaskim ukształtowaniu i nieregularnym kształcie, porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony, działka 79/10, pow. 0,1180 ha, Czyżówek, gm. Iłowa
Temat
Działka 79/10 o pow. 0,1180 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/10 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o nieregularnym kształcie wymagającym niewielkiego wyrównania poziomu, porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
I przetarg ustny nieograniczony działka nr 246/5 o pow. 0,61 ha, Nowa Jabłona gm. Niegosławice
Temat
Obręb Nowa Jabłona gm. Niegosławice działka nr 246/5 o pow. 0,61 ha, oznaczona użytkiem RIVb i RV (Grunty orne). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt w kształcie prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
I przetarg ustny nieograniczony działka nr 167/2 o pow. 0,1095 ha obręb 0002 miasta Szprotawa
Temat
Obręb 0002 miasta Szprotawa ul. Bronka Kozaka 5, Działka nr 167/2 o pow. 0,1095 ha stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym o pow. użytkowej 354,47 m2. Niezabudowany obszar działki stanowi zaplecze zabudowy i wykorzystywany jest częściowo jako parking utwardzony betonem, ciąg pieszy utwardzony betonową kostką pol-bruk, pozostały obszar porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami i krzewami. Działka ogrodzona jest ogrodzeniem ze stalowych przęseł osadzonych na stalowych słupkach oraz betonowym cokole. Nieruchomość wyposażona w sieć wodną, gazową, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkalna wielorodzinna, tereny zielone wraz z rzeką Szprotawą.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony działka nr 24/3 o pow. 0,3402 ha obręb Czyżówek gm. Iłowa
Temat
Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 24/3 o pow. 0,3402 ha, oznaczona użytkiem RVI (grunty orne)
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2023-11-30
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha obręb Czyżówek
Temat
Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha, oznaczona użytkiem RVI (grunty orne)
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji