ˆ

RODO-1

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-31 11:18:01 przez Wiesław Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

W placówce prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
REJESTRY:
1. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki
2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
3. Rejestr kancelaryjny korespondencji wg jednolitego rzeczowego wykazu akt
4. Rejestr skarg i wniosków
5. Rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych
6. Rejestr zamówień publicznych
7. Rejestr pieczęci i stempli
EWIDENCJE:
1.Ewidencja akt osobowych pracowników
2.Ewidencja uczniów
3.Księga druków ścisłego zarachowania
4.Księgi inwentarzowe
5.Księgi obiektów budowlanych
Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764 z późn. zmianami).
« powrót do poprzedniej strony