ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

STATUS PRAWNY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-13 20:10:09 przez Izabela Sańko

STATUS PRAWNY

Status prawny
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo oświatowe – data ogłoszenia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1
  4.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019
  5. Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 2im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
  6. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
  7. Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
 
« powrót do poprzedniej strony