ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-13 20:15:29 przez Izabela Sańko

Akapit nr - brak tytułu

Przedmiot działalności i kompetencje
Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.
Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977).
 
« powrót do poprzedniej strony