ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sposób załatwiania spraw i- informacje ogólne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-26 19:09:56 przez Izabela Sańko

Informacje ogólne

Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00 - 15.00.
  • tel./fax 68 383 52 43
  • e-mail: 
Korespondencję proszę kierować na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim;
ul. Moniuszki 30
66-600 Krosno Odrzańskie
Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku skierowania do placówki korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku jest spełnienie wymogów wynikających z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. -http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071).
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy oraz numeru domu i mieszkania),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Szkoła nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Dyrekcja szkoły przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodnie z terminami zebrań z Rodzicami w danym roku szkolnym lub po wcześniejszym umówieniu się.
Dyrektor szkoły, Izabela Sańko, pokój nr 2, parter
« powrót do poprzedniej strony