ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA Z DOSTAWĄ I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-30 10:34:52 przez Izabela Sańko

ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA Z DOSTAWĄ I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie, 29.10.2018r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.5.2018
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA, DOSTAWA I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK  przy  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20 grudnia 2018r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określona w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA DEMONTAŻ CZĘŚCI  STAREGO I MONTAŻ NOWEGO  OGRODZENIA PRZY BOISKU ORLIK
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 8  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
SŁUPKI
22 SZT
 
Profil 4x6 cm, długość 2,8 m, ocynkowane,  malowane proszkowo
Ścianka 2 mm, kolor antracyt
2
PREFABRYKAT
21 szt
 
Długość 2,5 m, grubość 5 cm, wysokość 25 cm, wzór – cegiełka
 
 
3
OBEJMY
88 sztuk
 
4 obejmy na 1 słupek
4
DEMONTAŻ STAREGO OGRODZENIA, SKUCIE PODMURÓWKI
 
 
Demontaż ogrodzenia z siatki i metalowych słupków osadzonych w podmurówce o głębokości ok 30/40 cm, aby umożliwić zabetonowanie słupków.
5
PIASEK
 
 
Piasek do zabetonowania słupków i osadzenia  prefabrykatów
6
CEMENT
 
 
Cement do zabetonowania słupków i osadzenia prefabrykatów
7
MONTAŻ PŁOTU Z PANELI, SŁUPKÓW I PREFABRYKATÓW
 
 
Zabetonowanie słupków, osadzenie prefabrykatów oraz montaż paneli - Panele drut fi 5 mm, oczko 5x20 cm, h=173 cm, kolor antracyt.
( posiadamy już panele)
 
8
UPRZĄTNIĘCIE TERENU
 
 
Uprzątnięcie pozostałości starego płotu, wywiezienie śmieci, wyrównanie terenu przy nowo zamontowanym ogrodzeniu,
RAZEM
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony