ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY REMONT SAL LEKCYJNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-08 15:14:54 przez Marcin Radzicki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - REMONT SAL LEKCYJNYCH

Krosno Odrzańskie, 08.11.2019r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.5.2019
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący REMONTU SAL LEKCYJNYCH w  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 15 grudnia 2019r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA REMONT SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 15  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
Zabezpieczenie podłóg, okien,  sufitów i oświetlenia przed zniszczeniem
10 okien o łącznej powierzchni 47m2
Podłoga o powierzchni łącznej 117 m2
 
Sale przeznaczone do remontu mają już położone nowe tynki na sufitach, w związku z tym należy je zabezpieczyć przez zabrudzeniem i zapyleniem. Podłogi są wykonane z wykładziny  syntetycznej, należy ją zabezpieczyć przez uszkodzeniami mechanicznymi możliwymi podczas remontu. W salach znajdują się również korytka z przewodami oraz światłowodem, które również należy odpowiednio zabezpieczyć.
2
Skucie odparzonych i odpadających elementów tynku
W zależności od potrzeb
 
Na całej powierzchni ścian we wszystkich trzech salach tynki są mocno uszkodzone, odparzone, są też liczne ubytki. Należy w tych miejscach skuć tynk, a gruz wywieźć.
3
Zagruntowanie ścian i położenie siatki , tynku oraz gładzi szpachlowej
Łączna powierzchnia ścian 270m2  
 
 Przygotowane w ten sposób ściany należy zagruntować, zabezpieczyć siatką, położyć nowy tynk  i  wyrównać ściany gładzią szpachlową.
4
Osadzenie narożników
160 m
 
We wszystkich wnękach okiennych, drzwiowych  oraz na wszystkich załamaniach ścian należy osadzić wewnętrzne i zewnętrzne narożniki.
5
Malowanie natryskowe lamperii i parapetów
Cała powierzchnia do wysokości 145 cm od podłogi
 
Lamperie do wysokości 145 cm od podłogi  należy pomalować farbą natryskową zabezpieczaną dodatkowo lakierem lub żywicą, aby były trwałe, odporne na zniszczenia mechaniczne, oraz gładkie, celem łatwiejszego utrzymania czystości.
6
Malowanie ścian kolorem ustalonym z inwestorem
Cała powierzchnia na wysokości 175 cm
 
Pozostałe ściany po wyrównaniu należy pomalować farbą przyjazną środowisku i bezpieczną dla dzieci – kolor zostanie ustalony z inwestorem.
7
Uprzątnięcie sal i wywiezienie śmieci pozostałych po remoncie
-
 
Sale po wykonaniu remontu należy uporządkować , posprzątać i przygotować do odbioru oraz wstawienia mebli szkolnych.
RAZEM
 
 
 
 
*Istotnym jest fakt, iż remont będzie wykonywany w czynnej placówce oświatowej, a co za tym idzie ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
*Sale przeznaczone do remontu będą pojedynczo wyłączane z pracy szkoły i przygotowywane do remontu przez pracowników szkoły.
*Możliwe jest wykonywanie prac do późnych godzin wieczornych, ponieważ placówka jest czynna od godziny 6.30 do 20.00 w dni powszednie.
*W razie konieczności dokonania oględzin przed przygotowaniem oferty, zapraszamy w ww godzinach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ OFERTOWY
 
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
VAT%
CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1
Zabezpieczenie podłóg, okien,  sufitów i oświetlenia przed zniszczeniem
 
 
 
 
 
2
Skucie odparzonych i odpadających elementów tynku
 
 
 
 
 
3
Zagruntowanie ścian i położenie siatki , tynku oraz gładzi szpachlowej
 
 
 
 
 
4
Osadzenie narożników
 
 
 
 
 
5
Malowanie natryskowe lamperii i parapetów
 
 
 
 
 
6
Malowanie ścian kolorem ustalonym z inwestorem
 
 
 
 
 
7
Uprzątnięcie sal i wywiezienie śmieci pozostałych po remoncie
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony