ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW – Anna Walczak
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW – Justyna Ćwieczkowska
SEKRETARZ RADY RODZCIÓW –  Dawid Wiewiórowski
SKARBNIK RADY RODZICÓW – Agata Thiele
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   
  • programu wychowawczo profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • opiniowanie:
   
  • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
  • projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • podjęcia i prowadzenia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;
  • oceny pracy nauczyciela;
  • oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.
 • wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju (mundurków) na terenie Szkoły;
 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Rada Rodziców ponadto:
 • wybiera i uzupełnia skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwala propozycję wysokości składek na fundusz Rady;
 • uchwala wysokość kwoty, do jakiej Prezydium może przesuwać pieniądze między działami bez zwoływania Rady;
 • zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Prezydium, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Sańko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sańko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-03 10:25:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-03 10:25:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 13:38:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »