ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 
SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
PRZEWODNICZĄCY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO –  MAGDALENA WALASZCZYK
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - NADIA ORZESZKO
SEKRETARZ/SKARBNIK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - SZYMON SZARKOWICZ
 
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - JUSTYNA WYRZYKOWSKA
                                                                                     MARCIN RADZICKI
 
                                                                                     

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Kompetencje samorządu uczniowskiego
[STAN PRAWNY NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2017 R.]
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”.
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej „Prawem oświatowym” w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, kompetencje wynikające z art. 80–83, art. 84 ust. 1–4, 6 i 7, art. 85 i art. 86 Prawa oświatowego nie dotyczą tych szkół i mogą być stasowane uznaniowo.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zwana dalej „Kartą Nauczyciela”.
 
Kompetencje stanowiące
LP.
PRZEDMIOT UCHWAŁY
PODSTAWA PRAWNA
  1.  
Uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego
art. 85 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
       2
 
 
Przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów
§ 2 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890)
 
 
Kompetencje opiniodawcze
LP.
PRZEDMIOT UCHWAŁY
PODSTAWA PRAWNA
  1.  
Wnioskowanie o powołania rady szkoły (w szkołach ponadpodstawowych)
art. 81 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe
       2.
Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
art. 100 ust. 1 i 7 ustawy Prawo oświatowe
       3.
Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
art. 100 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
       4.
Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju
art. 100 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
       5.
Wnioskowanie o nadanie imienia szkole
§ 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649)
       6.
Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
poz. 1603)
       7.
Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia
§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
poz. 1603)
       8.
Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły
art. 6a ust. 5 Karty Nauczyciela
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Sańko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sańko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-03 10:26:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-03 10:26:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 10:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »