ˆ

Zamówienia publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE - UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Krosno Odrzańskie, 12.11.2019r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.6.2019
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący UDROŻNIENIA PRZWODÓW KOMINOWYCH I WYMIANY KRATEK WENTYLACYJNYCH  w  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20 grudnia 2019r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I WYMIANE KRATEK WENTYLACYJNYCH
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 20 listopada 2019r. do godziny 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, lub przesłać poczta.
Oferty zostaną otwarte w dniu 20  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
42 szt
 
Wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2
2
UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH
57 SZT
 
Udrożnienie wszystkich przewodów kominowych w pomieszczeniach znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 2
3
WYKUCIE DODATKOWEGO OTWORU W CELU UDROŻNIENIA PRZEWODU KOMINOWEGO
1 szt
 
Wykucie w razie konieczności dodatkowych otworów celem udrożnienia przewodów kominowych, wraz z obróbką tego otworu – cena za 1 dodatkowy otwór.
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ OFERTOWY
 
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
VAT%
CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
42 szt
 
 
 
 
2
UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH
57 SZT
 
 
 
 
3
WYKUCIE DODATKOWEGO OTWORU W CELU UDROŻNIENIA PRZEWODU KOMINOWEGO
1 szt
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-12 14:06:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Radzicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-12 14:07:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Radzicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 14:08:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY REMONT SAL LEKCYJNYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - REMONT SAL LEKCYJNYCH

Krosno Odrzańskie, 08.11.2019r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.5.2019
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący REMONTU SAL LEKCYJNYCH w  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 15 grudnia 2019r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA REMONT SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 15  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
Zabezpieczenie podłóg, okien,  sufitów i oświetlenia przed zniszczeniem
10 okien o łącznej powierzchni 47m2
Podłoga o powierzchni łącznej 117 m2
 
Sale przeznaczone do remontu mają już położone nowe tynki na sufitach, w związku z tym należy je zabezpieczyć przez zabrudzeniem i zapyleniem. Podłogi są wykonane z wykładziny  syntetycznej, należy ją zabezpieczyć przez uszkodzeniami mechanicznymi możliwymi podczas remontu. W salach znajdują się również korytka z przewodami oraz światłowodem, które również należy odpowiednio zabezpieczyć.
2
Skucie odparzonych i odpadających elementów tynku
W zależności od potrzeb
 
Na całej powierzchni ścian we wszystkich trzech salach tynki są mocno uszkodzone, odparzone, są też liczne ubytki. Należy w tych miejscach skuć tynk, a gruz wywieźć.
3
Zagruntowanie ścian i położenie siatki , tynku oraz gładzi szpachlowej
Łączna powierzchnia ścian 270m2  
 
 Przygotowane w ten sposób ściany należy zagruntować, zabezpieczyć siatką, położyć nowy tynk  i  wyrównać ściany gładzią szpachlową.
4
Osadzenie narożników
160 m
 
We wszystkich wnękach okiennych, drzwiowych  oraz na wszystkich załamaniach ścian należy osadzić wewnętrzne i zewnętrzne narożniki.
5
Malowanie natryskowe lamperii i parapetów
Cała powierzchnia do wysokości 145 cm od podłogi
 
Lamperie do wysokości 145 cm od podłogi  należy pomalować farbą natryskową zabezpieczaną dodatkowo lakierem lub żywicą, aby były trwałe, odporne na zniszczenia mechaniczne, oraz gładkie, celem łatwiejszego utrzymania czystości.
6
Malowanie ścian kolorem ustalonym z inwestorem
Cała powierzchnia na wysokości 175 cm
 
Pozostałe ściany po wyrównaniu należy pomalować farbą przyjazną środowisku i bezpieczną dla dzieci – kolor zostanie ustalony z inwestorem.
7
Uprzątnięcie sal i wywiezienie śmieci pozostałych po remoncie
-
 
Sale po wykonaniu remontu należy uporządkować , posprzątać i przygotować do odbioru oraz wstawienia mebli szkolnych.
RAZEM
 
 
 
 
*Istotnym jest fakt, iż remont będzie wykonywany w czynnej placówce oświatowej, a co za tym idzie ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
*Sale przeznaczone do remontu będą pojedynczo wyłączane z pracy szkoły i przygotowywane do remontu przez pracowników szkoły.
*Możliwe jest wykonywanie prac do późnych godzin wieczornych, ponieważ placówka jest czynna od godziny 6.30 do 20.00 w dni powszednie.
*W razie konieczności dokonania oględzin przed przygotowaniem oferty, zapraszamy w ww godzinach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ OFERTOWY
 
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
VAT%
CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1
Zabezpieczenie podłóg, okien,  sufitów i oświetlenia przed zniszczeniem
 
 
 
 
 
2
Skucie odparzonych i odpadających elementów tynku
 
 
 
 
 
3
Zagruntowanie ścian i położenie siatki , tynku oraz gładzi szpachlowej
 
 
 
 
 
4
Osadzenie narożników
 
 
 
 
 
5
Malowanie natryskowe lamperii i parapetów
 
 
 
 
 
6
Malowanie ścian kolorem ustalonym z inwestorem
 
 
 
 
 
7
Uprzątnięcie sal i wywiezienie śmieci pozostałych po remoncie
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-08 15:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Radzicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-08 15:14:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Radzicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 15:15:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Krosno Odrzańskie, 11. 13. 2019r.
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia
na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 2  w Krośnie Odrzańskim wybrana została oferta złożona przez firmę:
MAGAZYN CZYSTOSCI
MARLENA KOPIJ
UL. ZACISZE 20
65-775 ZIELONA GÓRA
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 3 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-11 09:11:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-11 09:11:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11 09:11:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAMÓWIENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ZAMÓWIENIE NA SRODKI CZYSTOŚCI

Krosno Odrzańskie,27.02.2019r.
 
 
         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący zakupu środków czystości .
Proszę o wypisanie i przesłanie do Sekretariatu szkoły pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faxem do dnia  8 marca  2019 roku.
Zamówienie na środki czystości zostało przygotowane na podstawie zapotrzebowania na cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że zakupów będziemy dokonywać sukcesywnie, według cen ustalonych w formularzu ofertowym i zapisanych w umowie zamawiającego ze sprzedającym, która obowiązywać będzie do końca roku 2019.
Proszę również o informację dotyczącą płatności za transport środków czystości.
 
Dane adresowe:
Tel./ fax 683835243
 
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
 
E- mail:
 
 
Opis  przedmiotu  zamówienia – ŚRODKI CZYSTOŚCI
 
 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
WRAZ Z  ILOŚCIĄ ZAMÓWIENIA  NA ROK 2019
 
L.P.
Nazwa towaru (usługi)
 
JEDN.MIARY
Zamierzona   Ilość   zakupu
Cena
Jednostkowa
NETTO
Podatek     VAT
%
Cena
Jednostk owa
BRUTTO
Wartość
BRUTTO
1.
Zmywaki  do naczyń/10 ścierne OSKAR /pakowane po 10 szt / duże
OP.
30 op
 
 
 
 
2.
Pasta Sidolux do podłogi PCV nabł. poj. 750 ml.
SZT
60 szt
 
 
 
 
3.
Emulsja ARA  480 g eko samopołyskowa
SZT
40 szt
 
 
 
 
4.
Mydło w płynie Profes. poj.5 litrów antybakteryjne
SZT
12 szt
 
 
 
 
5.
Płyn do mycia naczyń LUDWIK  1 litr
SZT
60 szt
 
 
 
 
6.
Płyn czyszczący AJAX różne zapachy poj.1 litr
SZT
40 szt
 
 
 
 
7.
Płyn czyszczący SIDOLUX MYDŁO  MARSYLSKIE poj.1 litr
SZT
40 szt
 
 
 
 
8.
Płyn do WC  TYTAN poj.750 ml
SZT
60 szt
 
 
 
 
9.
Płyn do WC DOMESTOS  Poj.750 ml
SZT
25 szt
 
 
 
 
10.
Mleczko Ludwik do łazienek –aktywna piana(kamień ,rdza ,osady z wody i mydła) 750ml
SZT
25 szt
 
 
 
 
11.
Proszek do prania białego i kolorów duża paczka 7 kg
SZT
3 szt
 
 
 
 
12.
Płyn czyszczący DIX  spray do fugi i ceramiki poj.450 ml.
SZT
20 szt
 
 
 
 
13.
Płyn czyszczący LUDWIK do zatłuszczonych powierzchni ,pompka poj.750 ml
SZT
15 szt
 
 
 
 
14.
Papier toaletowy JAMBO duża rolka 8 domowy 190
ROLKI
360 rolek
 
 
 
 
15.
Ręczniki papierowe składane zielone 25 x 21
KART
40 kartonów
 
 
 
 
16.
Opakowanie Worków na Śmieci 60 L/50 OSKAR MOCNE
SZT
150  szt
 
 
 
 
17.
Opakowanie Worków na Śmieci 120 L/10 OSKAR MOCNE
SZT
100 szt
 
 
 
 
18.
Scierka uniwersalna z mikrowłókna średnia-pomarańczowa
SZT
30 szt.
 
 
 
 
19.
Scierka do podłogi z mikrowłókna XXL
SZT
30 szt
 
 
 
 
20.
Rękawice gumowe żółte roz.M i S po 4 pary
OPAKOWANIE
10 op.
 
 
 
 
21.
Scierka uniwersalna do podłogi  biała podłużna
SZT
40 szt
 
 
 
 
22.
Szczotki do zamiatania zwykłe bez kija
SZT
10 szt
 
 
 
 
23.
Szufelka plastikowa
SZT
10 szt
 
 
 
 
24.
Płyn do łazienek TYTAN kamień i rdza spray poj.500 ml
SZT
30 szt
 
 
 
 
25.
Płyn do mycia szyb CLIN pompka poj.500 ml
SZT
40 szt
 
 
 
 
26.
Płyn do mycia szyb WINDOWS pompka poj.500 ml
SZT
10 szt
 
 
 
 
27.
Wybielacz CLOROX lub ACE  w płynie  poj.1 Litr
SZT
20 szt
 
 
 
 
28.
Druciak spiralny metalowy
SZT
30 szt
 
 
 
 
29.
Odświeżacze BRISE zapachy kwiatowe 300 ml
SZT
30 szt
 
 
 
 
30.
Kostka zapachowa do WC krążki + koszyczek do zawieszania antymolki 35 g
SZT
50 szt
 
 
 
 
31.
Kostka zapachowa do WC wewnątrz muszli klozetowej Domestos w koszyczku
SZT
30 szt
 
 
 
 
32.
Płyn do czyszczenia CILLIT  BANG silny brud Poj.750 ml
SZT
10 szt
 
 
 
 
33.
Odtłuszczacz uniwersalny MEGLIO poj.750 ml.
SZT
30 szt
 
 
 
 
34.
Płyn do płukania tkanin poj.1 litr
SZT
10 szt
 
 
 
 
35.
Wkład wymienny do mopa płaskiego wym.dł.40cm x szer.12 cm
SZT
12 szt
 
 
 
 
36.
PRONTO  preparat do mebli przeciw kurzowy i powierzchni drewnianych poj.250 ml
SZT
10 szt
 
 
 
 
37.
Wiadra plastikowe poj.10 l kształt okrągły
SZT
15 szt
 
 
 
 
38.
Mop płaski stelaż z kijem
SZT
4 szt
 
 
 
 
39.
Rękawice robocze męskie
PARY
5 par
 
 
 
 
40.
Płyn do udrażniania rur KRET w granulkach 1kg
SZT
10 szt
 
 
 
 
41.
Kpl. szczotka do mycia muszli klozetowej plus pojemnik do zawieszania
SZT
15 szt
 
 
 
 
42.
Miotła + kij do zamiatania korytarzy duże 60 lub 90 cm
SZT
4 szt
 
 
 
 
 
Razem kwota ; brutto
netto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 11. 13. 2019r.
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia
na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 2  w Krośnie Odrzańskim wybrana została oferta złożona przez firmę:
MAGAZYN CZYSTOSCI
MARLENA KOPIJ
UL. ZACISZE 20
65-775 ZIELONA GÓRA
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 3 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-27 12:25:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-27 12:26:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11 09:09:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA Z DOSTAWĄ I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA Z DOSTAWĄ I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie, 29.10.2018r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.5.2018
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA, DOSTAWA I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK  przy  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20 grudnia 2018r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określona w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA DEMONTAŻ CZĘŚCI  STAREGO I MONTAŻ NOWEGO  OGRODZENIA PRZY BOISKU ORLIK
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 8  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
SŁUPKI
22 SZT
 
Profil 4x6 cm, długość 2,8 m, ocynkowane,  malowane proszkowo
Ścianka 2 mm, kolor antracyt
2
PREFABRYKAT
21 szt
 
Długość 2,5 m, grubość 5 cm, wysokość 25 cm, wzór – cegiełka
 
 
3
OBEJMY
88 sztuk
 
4 obejmy na 1 słupek
4
DEMONTAŻ STAREGO OGRODZENIA, SKUCIE PODMURÓWKI
 
 
Demontaż ogrodzenia z siatki i metalowych słupków osadzonych w podmurówce o głębokości ok 30/40 cm, aby umożliwić zabetonowanie słupków.
5
PIASEK
 
 
Piasek do zabetonowania słupków i osadzenia  prefabrykatów
6
CEMENT
 
 
Cement do zabetonowania słupków i osadzenia prefabrykatów
7
MONTAŻ PŁOTU Z PANELI, SŁUPKÓW I PREFABRYKATÓW
 
 
Zabetonowanie słupków, osadzenie prefabrykatów oraz montaż paneli - Panele drut fi 5 mm, oczko 5x20 cm, h=173 cm, kolor antracyt.
( posiadamy już panele)
 
8
UPRZĄTNIĘCIE TERENU
 
 
Uprzątnięcie pozostałości starego płotu, wywiezienie śmieci, wyrównanie terenu przy nowo zamontowanym ogrodzeniu,
RAZEM
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 09. 11. 2018
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia
na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2  w Krośnie Odrzańskim wybrana została oferta złożona przez firmę:
 
EKO- BUD MAREK HOLENIEWSKI
UL. NADRZECZNA 1
OSIECZNICA
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 4 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-26 11:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-30 10:34:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 09:49:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI SZKOLNYCH - ŁAWEK I KRZESEŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI SZKOLNYCH - ŁAWEK I KRZESEŁ.

Krosno Odrzańskie, 11.10.2018r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.4.2018
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący zakupu MEBLI SZKOLNYCH – ŁAWEK I KRZESEŁ  do szkoły podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 15 grudnia 2018r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określona w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA ZAKUP MEBLI SZKOLNYCH – ŁAWEK I KRZESEŁ
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 22 października o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)

Akapit nr 2 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 22. 10. 2018
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę mebli szkolnych – ławki i krzesła
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego
na zakup i dostawę mebli szkolnych - ławki i krzesła wybrana została oferta złożona przez firmę:
MASTER EDUKACJA
UL. DOBRZECKA 69-71
62-800 KALISZ
W ramach w/w zapytania wpłynęły 3 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 11:56:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 11:59:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-22 13:53:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Krosno Odrzańskie, 11.10.2018r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.3.2018
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2018r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określona w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 22 października o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Krosno Odrzańskie, 22. 10. 2018
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Zakup pomocy dydaktycznych
do przedmiotów przyrodniczych  
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych wybrana została oferta złożona przez firmę:
NOWA SZKOŁA
90-248 ŁÓDŹ
Ul. POW 25
 
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 2 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 11:46:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 11:52:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-22 13:50:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SZAFEK DO SZATNI UCZNIOWSKIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SZAFEK DO SZATNI UCZNIOWSKIEJ

                                                                                
 
 
Krosno Odrzańskie,30.07.2018r.
 
 
         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący zakupu metalowych szafek szkolnych .
Proszę o wypisanie i przesłanie do Sekretariatu szkoły pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faxem do dnia 8 sierpnia 2018 roku.
         Szafka ubraniowa szkolna, konstrukcja stalowa, na cokole, drzwi z profilem wzmacniającym, drzwi z ukrytymi zawiasami ,na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramka na etykietę. Szafka  komorowa, w każdej komorze drążek z przesuwanymi wieszakami. Drzwi zamykane na zamek – dwa klucze w komplecie. Preferowane wymiary szafki:
                       wysokość - 180 cm
                       szerokość - 60 cm
                       głębokość do 50 cm
Uwaga – ilość zamówionych szafek została podana dla szafek 4 komorowych, co oznacza iż zamierzam zamówić szafki dla 56 osób. Jeśli szafki będą zawierały inną ilość komór, proszę przeliczyć ich ilość w stosunku do 56 lub maksymalnie 60 komór.
Proszę również o informacje dotyczącą kolorystyki- czy jest wliczona w cenę, czy wymaga dopłaty.
 
Dane adresowe:
Tel./ fax 683835243
 
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
 
E- mail:
 
 
Opis  przedmiotu  zamówienia –SZAFKI SZKOLNE
 
FORMULARZ   OFERTOWY
 
Lp.
Nazwa towaru (usługi)
 
    Ilość                 
Cena
Jednst.
  Netto
         VAT 
   %
   Cena     
Jednostk.
 BRUTTO      
       Wartość
BRUTTO
1.
SZAFKA SZKOLNA 4 komorowa
Kolor gładki – wentylacja podwójna
( klasyczna) góra i dół,
Kolor korpusu – szary
Kolor drzwiczek – niebieski
wyposażenie:
- stopki poziomujące-
- fabryczne otwory do skręcania szafek ze sobą i do ściany
wysokość do 1800 mm
szerokość do 600 mm
głębokość do  490mm
14 szt
 
 
 
 
9.
Transport
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 09. 08. 2018
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Zakup i dostawę szafek ubraniowych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę szafek ubraniowych do szatni szkolnej wybrana została oferta złożona przez firmę:
W&W SKIBICKI
Ul. Karpacka 5
43 – 354 Czaniec
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 3 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
MAGDALENA STEFANOWICZ
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MAGDALENA STEFANOWICZ
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-30 13:02:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Stefanowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-30 13:05:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Stefanowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-09 13:18:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »