ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROCEDURA SZYBKIEGO KONTAKTU ZE SZKOŁĄ - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OŚWIADCZENIE RODZICA - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZGODA RODZICÓW NA POMIAR TEMPERATURY - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROCEDURA PRZEBYWANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROCEDURY ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH I DYDAKTYCZNYCH - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROCEDURY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA - Nazwa elementu do którego przynależy: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 Izabela Sańko
11:33:37 Upublicznienie elementu informacja PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
(widoczna od 2020-05-25 00:00:00)
Izabela Sańko
« powrót do poprzedniej strony